28 maart 2022

Producten goedkeuren

Henk van Vliet vertelt

Deze keer in de blog “Henk vertelt”. Alles wat je wilt weten over de goedkeuring van producten. Hij gaat jullie vertellen hoe het proces verloopt om een goedkeuring op een product te verkrijgen.

Het proces is in een aantal stappen verdeeld.

Aanvraag

Allereerst moet er natuurlijk een officiële aanvraag gedaan worden.

Daarvoor hebben wij per soort keuringsvoorschrift een aanvraagformulier.
Naast het ingevulde aanvraagformulier moet er volledige technische documentatie van het systeem worden ingeleverd. Hierbij moet je denken een alle printplaat lay-outs, elektrische schema’s maar ook mechanische tekeningen van de behuizingen.

En natuurlijk niet te vergeten de inbouw-, en gebruikershandleidingen.

Wanneer er al testen zijn uitgevoerd, dan moeten ook testrapporten worden bijgeleverd, zodat wij kunnen controleren of het de juiste testen waren en het juiste testhuis was.

Een flink pak papier dus!

Producten

Vervolgens moeten er ook nog 2 producten worden ingeleverd. 1 product wordt getest en het andere wordt opgeslagen als referentie monster.
Dat is natuurlijk alleen bij de after market producten zo. Bij de af-fabrieks goedkeuringen, krijgen we niet van iedere auto eentje extra, om op te slaan... was het maar waar! ;)

Testen

Uiteindelijk komen we uit bij de uit te voeren testen. Voor after market alarm systemen geldt eigenlijk altijd dat we deze op een testplank testen. Op deze testplank kunnen we alle bedrading aansluiten zoals in de auto. Ook kunnen we doen alsof we een deur openen enzovoort.
Af-fabriek systemen testen we natuurlijk op de auto zelf. Dat doen we vaak bij de importeur, op het moment dat de eerste auto van het model beschikbaar is, maar ook wel op de fabriek zelf. Het voordeel van op de fabriek testen is dat we dan direct contact hebben met de ingenieurs die het systeem ontworpen hebben. Zien we een afwijking, dan kunnen zij vaak direct een aanpassing doen. Het testen op de fabriek gebeurt vaak op auto’s uit de eerste serie van productie , ruim voordat ze op de markt komen.
Wanneer een auto, of een systeem alle testen doorlopen heeft, wordt het tijd voor het goedkeuringsrapport.

Rapportage 

In het goedkeurrapport wordt beschreven welke testen en allemaal zijn uitgevoerd, aangeleverd en gecertificeerd. Ook worden er foto’s van het product als bijlage toegevoegd, zodat we altijd terug kunnen zien om welk systeem het precies ging.

Tegelijk met het rapport krijgt de aanvrager van de keuring een "Certificatie Overeenkomst" toegestuurd. Hierin staan zijn verplichtingen, maar ook die van ons als Certificatie Instituut.

Nieuwe goedkeuring

Wanneer het bovenstaande allemaal is doorlopen en ingevuld, kan de goedkeuring de lucht in worden geholpen. Het officiële certificaat wordt nu aan de aanvrager gestuurd.
Dit betekent dat wij het systeem in onze portaal en de APP moeten gaan zetten, met uiteraard de juiste merknamen en typeaanduidingen. Ook moeten we dan een goedkeurnummer aanmaken en goedkeuringsstickers uitgeven. De goedkeuring is nu officieel in de lucht en inbouwend Nederland kan het systeem aanmelden via de portaal of via de APP.

Herkeuring

De aanvrager moet wel opletten dat hij ieder jaar verplicht is opnieuw een systeem aan te leveren voor nakeur. Hiermee voeren we een klein gedeelte van de testen uit van de goedkeuring. Ook is hij verplicht alle wijzigingen aan ons door te geven zodat wij hiervan op de hoogte zijn en kunnen bepalen of er na een wijzigingen nog testen opnieuw uitgevoerd moeten worden.