29 november 2022

Schorsing bij afwijking

Als er door Kiwa SCM major afwijkingen worden geconstateerd ten opzichte van de certificering, wordt er in eerste instantie een schorsing van het inbouwbedrijf uitgevoerd. Tijdens de schorsing mogen er geen werkzaamheden meer binnen het keurmerk worden uitgevoerd. Om de schorsing op te heffen moet er binnen de gestelde termijn inhoudelijk gereageerd worden op de schorsing.

Om de schorsing op te kunnen heffen moest de afwijkingen volgens de ‘4O systematiek’ worden hersteld. De beantwoording moet via de onderstaande stappenplan opgesteld worden.

  • Oorzaak
  • Omvang
  • Oplossing
  • Operationeel

Als de beantwoording en onderbouwing voldoende is wordt de schorsing opgeheven en wordt deze gedocumenteerd in de database van Kiwa SCM.

Intrekking na schorsing

Indien de beantwoording onvoldoende is om de schorsing op te heffen. Wordt de schorsing definitief omgezet in een intrekking. Het bedrijf is vanaf dat moment geen erkend bedrijf voertuigbeveiliging meer.

Intrekking JVO Car Care

De erkenning van JVO Car Care is na de schorsingsperiode definitief ingetrokken. Het inbouwbedrijf en de betrokken medewerkers mogen geen inbouwwerkzaamheden meer verrichten binnen het keurmerk CCV Voertuigbeveiliging.

De schorsing en intrekking zijn uitgevoerd conform de CCV Erkenningsregeling Voertuigbeveiliging. De afkeur en bijbehorende sancties zijn omschreven in hoofdstuk 11.

Consequenties van intrekking

De consequenties staan omschreven in de erkenningsregeling. In hoofdlijnen zijn de consequenties van de intrekking zijn als volgt:

  • Intrekking van het bedrijfscertificaat
  • Intrekking van de diploma’s van de betrokken medewerkers
  • Publicatie van de intrekking

Het betrokken inbouwbedrijf blijft verantwoordelijk voor het verhelpen van gebreken waarbij het certificatiemerk is toegepast.