16 maart 2018

Steeds minder diefstal van en uit auto’s

Het aantal autodiefstallen dat bij de politie is aangegeven tussen 2010 en 2017 is met 40 procent afgenomen. Het aantal diefstallen van onderdelen of spullen van of uit personenauto's daalde met 47 procent. Dat meldt het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Ondanks dat het aantal autodiefstallen zijn gedaald, zijn er minder autodiefstallen opgehelderd.

In 2017 werden 8 670 personenauto's gestolen, in 2010 waren dat er nog 14 450. In die periode nam het aantal auto's met 8 procent toe. Het aantal gestolen auto's daalde van 1 op de 527 in 2010 naar 1 op de 948 in 2017.
Diefstal van zaken uit of van auto's daalde in deze periode van 122 duizend naar 65 duizend.

Minder autodiefstallen opgehelderd
 
Tussen 2011 en 2015 daalde het percentage autodiefstallen waarvoor de politie ten minste één verdachte in het vizier had van 11 naar 8. Het voorlopige cijfer voor 2017 ligt daar nog onder, omdat voor veel zaken aan het einde van het jaar het onderzoek nog liep. Het is lager dan het voorlopige cijfer voor 2016 (6,5 procent).

In deze periode vond de politie bij minder dan 3 procent van de diefstallen uit of vanaf personenauto's een verdachte. Voor alle vormen van diefstal lag het ophelderingspercentage in de periode rond 13 procent.

Autodiefstallen vooral in Limburg, Randstad en Noord-Brabant
 
De gemeenten met de hoogste aantallen autodiefstallen per duizend personenauto's lagen tussen 2015 en 2017 in Limburg, zoals Valkenburg (bijna 7 gestolen auto's per duizend), Heerlen en Maastricht. De vier grote steden en een aantal aangrenzende gemeenten hadden ook vaker dan elders in het land te maken met autodiefstal. Ook Arnhem en Nijmegen, met meer dan 4 gestolen auto's per duizend, bevonden zich in de top 10. Gemiddeld werden tussen 2015 en 2017 jaarlijks van elke duizend personenauto's 1,24 gestolen.

Bekijk het filmpje van het CBS over autodiefstal:


Bron: CBS