17 januari 2020

Voertuig niet in de goedgekeurde systemenlijst?

Wanneer een voertuig NIET voor komt in de lijst, dan is er GEEN goedkeuring voor het af fabriek beveiligingssysteem en kan deze dus NIET worden gecertificeerd.

Wanneer er een certificaat wordt gevraagd, dient u een goedgekeurd after-market systeem in te bouwen en te certificeren.

Check vooraf altijd eerst of er een goedkeuring is op het af-fabriek beveiligingssysteem via onze zoekfunctie.

Kiwa SCM heeft niet meer gegevens dan er staat vermeld in de lijst met goedgekeurde systemen. Of een voertuig eventueel is aangeboden door een importeur ter keuring van het beveiligingssysteem doen wij geen uitspraken. Indien u hier informatie over wilt kunt u zich wenden tot de importeur.

Let op! Wanneer u een af-fabriek systeem aanmeldt dient u de volgende controles uit te voeren om vast te stellen dat er daadwerkelijk een systeem aanwezig is, en dat deze ook werkt volgens de keuringseisen. Voor het controleren van een af-fabriek systeem kunt u deze checklist gebruiken.