17 juni 2020

Voertuigdiefstallen dalen in coronatijd

Het aantal voertuigdiefstallen in ons land daalt. Opvallend is dat de aantallen na een stijging in zowel januari als februari (5,7 en 4,3 procent) sinds maart dalen. Het ontlokt André Bouwman tot de opmerking dat “voertuigcriminelen kennelijk ook bang zijn voor corona”.

Bouwman is adviseur bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) dat zich bezighoudt met de opsporing en bestrijding van (voertuig)criminaliteit. Uit de cijfers die het LIV onlangs heeft gepubliceerd, blijkt dat de daling in mei het grootste was. Na 5,7 procent in maart en 4,9 in april bedroeg de daling van het aantal diefstallen in mei 6,6 procent. Bouwman noemt met name de daling in de regio Amsterdam ‘opvallend’. Het aantal diefstallen is daar (met 94 in maart, 22 in april en 87 in mei) procentueel het meeste gedaald. “Het is voor ons gissen, maar het lijkt erop dat de afzet door corona stagneert. Er worden minder auto’s verkocht, er worden minder auto’s gestolen en kennelijk is er ook minder vraag naar onderdelen.”

Stelen op bestelling
Hij benadrukt dat de criminaliteit steeds verder professionaliseert en dat er vooral “op bestelling” wordt gestolen. “We hebben geen harde feiten, maar opmerkelijk is wel dat de totale voertuigdiefstal in het hele land daalt, terwijl het in Rotterdam stijgt met 14,5 procent. Dat zou kunnen betekenen dat criminelen nu minder via de weg en meer via de havens wegzetten.”

Brommers
De grootste dalingen zitten in de categorieën bromfietsen en personenauto’s. Bij de auto’s van vier jaar en ouder bedroeg de daling in de coronamaanden zelfs zo’n veertien procent en bij de brommers werden er ruim driehonderd minder gestolen. Ook die laatste valt op, omdat de brommers al jaren een zorgenkindje zijn voor de opsporingsdiensten. “Voor het eerst sinds jaren worden er minder brommers gestolen”, aldus Bouwman, die meldde ook “slecht nieuws” in petto te hebben. Tegenover alle dalers staan ook stijgers, waaronder de motoren en bestelwagens. Vooral over die laatste categorie maakt het LIV zich zorgen, besluit Bouwman. “Volgende maand publiceren we onze halfjaar cijfers en dan zal blijken of de stijging van die bestelwagens zich ook in juni heeft voortgezet.”

Bron: Verbond van Verzekeraars