ETA en EAD

Bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm moeten volgens de Europese Verordening bouwproducten nr. 305/2011/EU (CPR) zijn voorzien van een CE-markering. Fabrikanten van bouwmaterialen die niet onder een geharmoniseerde norm vallen, kunnen vrijwillig kiezen voor CE-markering. Kiwa BDA kan daarbij helpen, met een Europese technische beoordeling (ETA) en een Europees beoordelingsdocument (EAD). Meer weten? Lees hier verder: