Over Kiwa BDA

Kiwa BDA, bestaat uit Kiwa BDA Dak- en Geveladvies, ons laboratorium Kiwa BDA Testing. De adviesafdelingen verrichten onderzoek op en aan de gebouwschil. We zijn sterk in toegepast onderzoek. 

Binnen de Ingenieursbureau zijn een veertigtal dak- en gevelexperts, adviseurs en inspecteurs werkzaam die willen bijdragen aan een duurzame gebouwschil. Door de unieke samenstelling van de organisatie is er een team van medewerkers beschikbaar waardoor de theoretische kennis wordt gecombineerd met een hoge dosis praktijkervaring. En dit vindt u als opdrachtgever terug in onze advisering.

In samenwerking met Kiwa BDA Testing kunnen wij fabrikanten ondersteunen in productontwikkeling en het opstellen van kwaliteitsverklaringen waaronder het Kiwa BDA Agrément® binnen heel Europa.