Kiwa BDA Testing

Kiwa Assurance B.V. | Kamer van Koophandel, 23059445

Kiwa BDA Testing is een internationaal opererend onafhankelijk onderzoeks- en keuringsinstituut. In ons compleet uitgeruste laboratorium wordt, conform (inter)nationale normen en richtlijnen, onderzoek verricht naar de meest uiteenlopende aspecten van alle voorkomende materialen en systemen op het gebied van daken en gevels: van water- en luchtdichtheid, weerstand en windbelasting tot blootstelling aan grote temperatuurverschillen.

Kiwa BDA Testing is door de Nederlandse overheid aangewezen als aangemeld testlaboratorium (NB 1640) in het kader van de Europese verordening bouwproducten (EU, No 305/2011). Daarnaast zijn we voor een aantal verrichtingen geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (L447) ( L447 - Raad voor Accreditatie (rva.nl)) en gecertificeerd lid van EGOLF (Europese organisatie van brandlaboratoria). Tenslotte hebben medewerkers van BDA Keur zitting in diverse (inter)nationale normcommissies op het gebied van daken en gevels.

U kunt bij ons terecht voor: