Expert Centre

BDA’s Expert Centre (voorheen het Expert Center Building Envelope, ECBE) houdt zich bezig met het opstellen en verstrekken van kwaliteitsverklaringen voor dak- en gevelproducten en -systemen. Het Expert Centre verenigt alle disciplines van BDA Dak- en Geveladvies en beschikt hierdoor over een schat aan expertise op het gebied van dak- en gevelconstructies én het testen daarvan tegen (inter)nationale normen en standaarden.

Fabrikanten en leveranciers van bouwproducten en systemen die toegepast worden in daken en gevels kunnen bij het Expert Centre terecht voor een Kiwa BDA Agrément, een Europese technische beoordeling of Europees beoordelingsdocument, respectievelijk een ETA en EAD.

Kiwa BDA Agrément

Met een BDA Agrément verklaart het Expert Centre dat een bouwproduct of systeem geschikt is voor de toepassing waarvoor het is ontworpen en uitgevoerd als het wordt gebruikt overeenkomstig de aanwijzingen in het Agrément. Een Agrément bevat relevante, karakteristieke kenmerken van een product en kan betrekking hebben op producten en kits (samenstelling van producten) die worden toegepast in buitengevels, hellende en platte daken, vloeren en kelders en andere ondergrondse bouwwerken.

ETA en EAD

Bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm moeten volgens de Europese Verordening bouwproducten nr. 305/2011/EU (CPR) zijn voorzien van een CE-markering. Fabrikanten van bouwmaterialen die niet onder een geharmoniseerde norm vallen, kunnen vrijwillig kiezen voor CE-markering. Kiwa BDA kan daarbij helpen, met een Europese technische beoordeling (ETA) en een Europees beoordelingsdocument (EAD).