Klantcase Voegbedrijf Heldoorn

Met een ERM-certificaat schept een bedrijf vertrouwen in hun vakmanschap en bedrijfsprocessen. Daarnaast kunnen ze zich onderscheiden en de resultaten van terugkerende audits en inspecties in hun voordeel gebruiken. In deze video verteld Frederik Heldoorn er meer over.

Wilt u meer weten over certificatie van ERM?

Met een ERM-certificaat borgt een bedrijf de kwaliteit van de onderhoud- en restauratiewerkzaamheden van monumenten. Een bedrijf toont er ook mee aan dat ze werken met gevoel en aandacht voor historische waarden.

Lees verder