Certificering van een product, proces of dienst wordt door Kiwa verzorgd op basis van reeds bestaande certificatieregelingen in Nederland (zoals de BRL 1008 ‘Dragende binnen- en buitenwanden’), maar kan ook aan de hand van een nieuw te ontwikkelen regeling die specifiek is toegespitst op uw product of dienst.

Behalve voor Nederlandse bouwregelgeving verzorgt Kiwa ook certificering volgens Europese normen. We zijn een Notified Body voor tal van EU-normen en kunnen naast private certificatieregelingen ook CE-certificering verzorgen. Op Europees niveau is Kiwa ook een Technical Approval Body (TAB) en kunnen we dus een Europees beoordelingsdocument (European Assessment Document(EAD) opstellen.