Lassen

Smeltlassen is vakwerk. Al zijn de materialen nóg zo goed, ze voldoen niet als ze niet op de juiste manier en volgens de eisen aan elkaar worden gelast. Kiwa certificeert lasprofessionals tegen de norm EN ISO 3834 voor het kwaliteitskeurmerk voor smeltlassen. Omdat ook bij laswerkzaamheden duurzaamheid en circulariteit steeds belangrijker worden, is ook hier certificering mogelijk tegen de Prestatieladder Circulariteit.