Bodem

Het bouwen van woningen en bedrijfspanden en het uitvoeren van infrastructurele projecten heeft altijd impact op de bodem. Niet vreemd dus dat er in onze wet- en regelgeving strenge eisen worden gesteld aan bodemwerkzaamheden en aan de kwaliteit van de producten die met de bodem in contact komen. Kiwa certificeert bodemwerkzaamheden en de daarbij gebruikte materialen op basis van het Bouwbesluit en een groot aantal richtlijnen en keurmerken. Denk daarbij aan CE-markering bouwproducten, het RHP-keurmerk en certificeringen voor onder meer de milieukundige uitvoering van water- en bodemsaneringen (SIKB 6000), recyclingranulaten (BRL 2506), industriezand (BRL 9321) en het KOMO-certificaat bodemas (BRL 9302).