Land- en tuinbouw

De stallen en andere bedrijfsgebouwen van land- en tuinbouwbedrijven moeten voldoen aan specifieke eisen als het gaat om veiligheid, milieu en dierenwelzijn. Daarbij is er speciale aandacht voor mestsilo’s. Kiwa is gespecialiseerd in het certificeren van de bouwkwaliteit van mestsilo’s, onder meer op basis van de beoordelingsrichtlijn BRL 2342 voor mestbassins en de keurmerken RHP en On Our Way To Planetproof. Ook certificering tegen de Prestatieladder Circulair is mogelijk.