Vervanger voor aardgas?

Eind jaren vijftig werd in het Groningse Slochteren een van ’s werelds grootste gasvelden ontdekt. Hierdoor kwam Nederland er warmpjes bij te zitten. Figuurlijk, want het Groningse gas leverde de Nederlandse staat volgens het CBS in de loop der jaren zo’n 417 miljard euro op. En letterlijk, want de bestaande gassystemen werden gekoppeld aan ‘Groningen’ en zo konden miljoenen Nederlanders hun huis verwarmen met aardgas. 

Biogas als vervanger aardgas?

Nog steeds is aardgas voor de meeste huishoudens dé energiebron om op te koken en om mee te verwarmen. Ook industrie en land- en tuinbouw draaien voornamelijk op aardgas. Maar de voorraad aardgas is niet oneindig. Er moet daarom worden gezocht naar alternatieven voor aardgas, liefst alternatieven die duurzaam geproduceerd kunnen worden uit hernieuwbare bronnen. Groen gas voldoet aan die criteria en kan voor precies dezelfde toepassingen worden ingezet als aardgas.

Net zo veilig als aardgas

Biogas dat is opgewerkt tot groen gas kan op het normale gasnet worden ingevoed en worden gebruikt door iedereen met een gasaansluiting. Ovens, cv-ketels en andere gasverbrandingstoestellen hoeven hiervoor niet te worden aangepast, want groen gas heeft dezelfde eigenschappen en kwaliteit als aardgas en is net zo veilig. Hierop wordt ook strikt toegezien door de gasnetbeheerders. Ook aan groen gas wordt een geurstof toegevoegd, waardoor het dezelfde alarmerende gaslucht heeft als aardgas.

Biogas als vervanger voor aardgas?

Gassoorten

Aardgas, biogas, groen gas, CNG, LPG, LNG… Als we het over ‘gas’ hebben gaat het al lang niet meer alleen over aardgas. Hieronder de verschillende soorten gassen nog eens op een rijtje.

  • Het fossiele aardgas wordt op grote dieptes gewonnen en bestaat vooral uit methaan. De meeste Nederlandse huishoudens zijn aangesloten op het aardgasnet en daarnaast wordt aardgas gebruikt in de industrie en als brandstof voor vervoersmiddelen.
  • Biogas bestaat uit kooldioxide- en methaangas en wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen van organische (GFT-afval) of dierlijke (mest) oorsprong. Biogas moet worden bewerkt voordat het kan dienen als aardgasvervanger in het gasnet of in vervoersmiddelen.
  • Groen gas is tot aardgaskwaliteit opgewerkt biogas. Het voldoet aan dezelfde eisen als het gas in het aardgasnetwerk en wordt dus ook bijgemengd in het aardgasnet.
  • CNG staat voor Compressed Natural Gas. Het is onder hoge druk (200 bar) gebracht puur aardgas dat als brandstof wordt gebruikt. Vergeleken met benzine en diesel stoot CNG een stuk minder CO₂ uit (27% minder dan benzine en 13% minder dan diesel). In plaats van CNG kan ook groen gas getankt worden. Ook van groen gas kan CNG worden gemaakt (Bio-CNG).
  • Ook vloeibaar gemaakt aardgas, beter bekend als LNG, zorgt voor minder CO₂-uitstoot dan benzine (9%). Ten opzichte van diesel is de uitstoot ongeveer gelijk. De tankdruk van LPG is met 7,5 bar veel lager dan die van CNG (200 bar). Een auto die op LPG rijdt, kan dus geen CNG tanken (andersom geldt hetzelfde).
  • Liquefied Natural Gas (LNG) is aardgas dat door verkoeling vloeibaar is gemaakt. Ook LNG wordt gebruikt als brandstof van vervoersmiddelen, vooral bij vrachtwagens. LNG is weliswaar net als diesel en benzine een fossiele brandstof, maar veel minder vervuilend. Ook van groen gas kan LNG worden gemaakt (Bio-LNG).