10 maart 2023

‘Kiwa’s ETA is een blijvende borging voor ons product’

Atlas bouwtechnisch adviesburo is gespecialiseerd in voor- en nagespannen betonvloeren en leverancier van prefabbeton en -wapening. Het Culemborgse bedrijf levert onder meer innovatieve voorspansystemen aan aannemers van betonconstructies in Nederland en België. Voor het Atlas Bonded Single Strand and Unbonded Monostrand Post-tensioning System schreef Kiwa onlangs een European Technical Assessment. Over het waarom en hoe spraken we met Atlas’ operationeel manager Hans Stoop.

Wat doet Atlas precies?

We zijn een ingenieursbureau en bouwbedrijf met de wortels in de Verenigde Starten. We leveren onder meer voorgespannen en traditioneel gewapende breedplaten. Daarnaast ontwerpen en leveren we span- en bijlegwapening en leveren we prefabelementen als balken, holle en massiefwanden, kolommen, etc. Ook begeleiden we de montage van de vloeren en wanden en voeren we renovatiewerkzaamheden uit voor bestaande (span)vloeren en bieden we kostenbesparende alternatieven aan voor bestaande ontwerpen.

Kiwa schreef voor één van jullie systemen een European Technical Assessment. Wat is dat eigenlijk?

Bouwproducten die binnen de EU op de markt worden gebracht, moeten voldoen aan Europese kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Construction Products Regulation (CPR). Veel van deze producten vallen onder een geharmoniseerde norm en kunnen op deze manier een CE-markering verkrijgen. Maar voor sommige complexe systemen of hele nieuwe, innovatieve producten bestaat zo’n geharmoniseerde norm niet. Die systemen en producten kunnen tóch in aanmerking komen voor CE-markering als de kenmerken en eigenschappen van daarvan door een onafhankelijke Technical Assessment Body (TAB), zijn vastgelegd in een European Technical Assessment (ETA). Kiwa is zo’n TAB, met veel ervaring in de bouwwereld.

Voor welk Atlas-product verzorgde Kiwa een ETA?

Kiwa heeft een ETA geschreven voor ons Bonded Single Strand and Unbonded monostrand Post-tensioning System, ofwel het Atlas éénstreng voorspanankersysteem met en zonder aanhechting. Het daarbij om een systeem met voorspanstrengen van 12,5, 12,9, 15,2 en 15,7 mm. Op basis van de ETA kunnen we straks deze systemen met CE-markering op de markt zetten.

Wat betekent deze ETA voor Atlas?

We waren via Kiwa al gecertificeerd voor de KOMO-beoordelingsrichtlijn voor voorspanankersystemen (KOMO attest-met-productcertificaat). Deze BRL verviel echter met de introductie van de nieuwe Europese regelgeving voor bouwproducten en sindsdien kunnen bedrijven die voorspanankersystemen leveren hiervoor een CE-markering behalen. Dat is op dit moment nog niet verplicht, maar wordt wél vaak gevraagd door onze opdrachtgevers. Dat we onze producten mogen voorzien van CE-markering geeft ons dus een concurrentievoordeel én zorgt ervoor dat we klaar zijn als het straks wel verplicht wordt. Deze ETA is een blijvende borging voor de kwaliteit van ons systeem.

Waarom kozen jullie voor Kiwa?

Dat was eigenlijk een vanzelfsprekendheid. We werken al jaren heel goed en plezierig met Kiwa samen vanwege het KOMO attest-met-productcertificaat. Daarnaast heeft oud-Kiwa-medewerker Johan de Lange, die veel ervaring heeft met voorspansystemen en certificering, ons begeleid gedurende het hele traject. Daar waren trouwens ook nog andere partijen bij betrokken. Concrefy (voorheen B|A|S Research & Technology) uit Venlo verzorgde de uitvoering van de proeven, samen met MPA uit Düsseldorf. En ook Nedri Spanstaal uit Venlo en twee andere Duitse bedrijven, MPA uit Braunschweig en Paul Maschinenfabrik Gmbh & Co uit Dürmentingen waren bij het ETA-traject betrokken.

Wat betekent dit voor Atlas? En voor jullie klanten?

Onze klanten kunnen nu een gerechtvaardigd vertrouwen hebben in de kwaliteit van ons Bonded Single Strand and Unbonded monostrand Post-tensioning System. Het ETA geeft ze inzicht in de kernmerken en eigenschappen daarvan en in de manier waarop wij dit ontwikkelen. Intern heeft het ETA-traject gezorgd voor meer kwaliteitsbewustzijn. Het was een intensief traject waarin we onder meer de interne procedures hebben opgefrist. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we op basis van deze ETA het CE-certificaat zullen behalen. Het is ook een mooie basis om verder te gaan met de certificering van andere producten, zoals het behalen van een ETA voor ons meerstrengensysteem.

European Technical Assessment (ETA) voor Atlas.jpeg
Wim van Vreeswijk (Kiwa) reikt European Technical Assessment (ETA) certificaat uit aan Atlas.