Beton

Beton is wereldwijd een van de meestgebruikte bouwmaterialen. Om de kwaliteit van beton, betonmortel en de bestanddelen daarvan te garanderen, bestaan er verschillende vormen van beton certificering. Ook in de betonindustrie wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Met een beton audit in het kader van het CSC-certificaat tonen producenten aan dat ze onderdeel zijn van een verantwoorde betonketen.

 • Om headed bar systemen met een CE-markering op de markt te brengen, kunnen fabrikanten door Kiwa een European Technical Assessment (ETA) laten uitvoeren en een certificaat van prestatiebestendigheid laten opstellen.
  Lees meer
 • Onderscheid u op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid met Kiwa's BRL 1104 KOMO certificatie betonnen heipalen, kijk hier voor meer informatie!
  Lees meer
 • Niet constructieve betonproducten (BRL2368)
  Lees meer
 • BRL 4705 betreft de certificatie van betonnen dakpannen en hulpstukken
  Lees meer
 • Met het KOMO productcertificaat geeft Kiwa een gerechtvaardigd vertrouwen dat de betonnen oplangers van leveranciers of fabrikanten voldoen aan de in BRL 1721 gestelde eisen en daarmee aan de door de afnemer gevraagde specificaties.
  Lees meer
 • Betonmortel is de traditionele naam voor een betonspecie waarin cement als bindmiddel wordt gebruikt. In de meeste gevallen wordt het met truckmixers als kant en klare specie met de gewenste verwerkbaarheid, afgestemd op de beoogde verwerkingsmethode, op het bouwwerk afgeleverd.
  Lees meer
 • Onderscheid u op basis van kwaliteit en betrouwbaarheid met Kiwa's BRL 2401 KOMO certificatie voorspanstaal, kijk hier voor meer informatie!
  Lees meer
 • Bent u een leverancier of fabrikant van Ferrocement producten? Wil u zekerheid bieden aan uw klanten en voldoen aan relevante delen in het Bouwbesluit? Dit KOMO certificaat biedt vertrouwen aan verschillende partijen in de markt. Leveranciers en fabrikanten weten dat zij kwaliteit leveren en consumenten weten dat zij dit krijgen. Aan de door de afnemer gevraagde specificaties kan dus worden voldaan.
  Lees meer