Beveiligingssysteem

Beveiligingssystemen kunnen voor verschillende werkvelden zijn ingericht, zoals videobewaking, ICT inbraakdetectie, automatische brandmelding en inbraakdetectie. Voor de inrichting van een systeem is een samenhang van organisatorische, bouwkundige, elektronische en opvolging nodig. Voor elke organisatie is deze samenhang specifiek. Een certificaat van Kiwa FSS laat zien dat uw bedrijfprocessen en geleverd werk aan de kwaliteitsnorm voldoen en geeft daarmee vertrouwen aan de klant. 

 • De beoordelingsrichtlijn K21035-02 Security Alarm Systems bevat de criteria voor de certificering van integrale beveiliging alarmsystemen. Binnen de K21035 zijn meerdere toepassingsgebieden van elektronische beveiliging opgenomen. Deze geïntegreerde alarmsystemen worden toegepast in gebouwen, opslaglocaties en op terreinen met veiligheidsbeheersing als doel. De systemen die binnen dit schema vallen zijn systemen in het lage segment tot en met grade 2.
  Lees meer
 • Het doel van het certificatieschema K21030 Alarm Transmission Systems is de behoefte van de markt om alarmtransmissiesystemen (ATS) volgens kwaliteitstandaarden te organiseren, op basis van meetbare eisen.
  Lees meer
 • In de BRL-K21039 Videobewakingssystemen zijn criteria opgenomen voor bedrijven die een certificering wensen te behalen en behouden als leverancier van videobewakingssystemen voor het gebruik in beveiligingstoepassingen.
  Lees meer
 • Het WDTM Ketenkeurmerk PersonenAlarmering is van toepassing op alle processen die verband houden met de dienst personenalarmering. De scope van dit keurmerk is het met technologie mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
  Lees meer
 • Het Ketenkeurmerk Toegang tot zorgwoningen heeft als doel om met technologie het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Hoewel technologie hierbij het startpunt lijkt, is de focus van dit keurmerk gericht op de dienstverleningsprocessen.
  Lees meer
 • De Beoordelingsrichtlijn (BRL) 'K21024 Security and Safety of Construction Sites' omschrijft de procesgang om te komen tot een bouwplaatsbeveiliging die voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn vanuit de BRL en de aanvullende wensen / eisen van de afnemer of verzekeraar.
  Lees meer
 • Het doel van het schema K21023 Mobile security is het tijdig en veilig informeren van de (externe) noodorganisatie over de status van goederen, voertuigen en/of personen om het noodproces te starten. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het systeem zijn essentieel.
  Lees meer
 • De K21049 Integrated Security Alarm Solutions is het beoordelingsschema voor het testen, inspecteren en certificeren (TIC) van geïntegreerde alarmbeveiligingssystemen. Dit schema richt zich op de integratie van de verschillende systemen in een gebouw.
  Lees meer