Beveiligingssysteem

Beveiligingssystemen kunnen voor verschillende werkvelden zijn ingericht, zoals videobewaking, ICT inbraakdetectie, automatische brandmelding en inbraakdetectie. Voor de inrichting van een systeem is een samenhang van organisatorische, bouwkundige, elektronische en opvolging nodig. Voor elke organisatie is deze samenhang specifiek. Een certificaat van Kiwa NCP laat zien dat uw bedrijfprocessen en geleverd werk aan de kwaliteitsnorm voldoen en geeft daarmee vertrouwen aan de klant.

 • Het doel van het schema K21023 Mobile security is het tijdig en veilig informeren van de (externe) noodorganisatie over de status van goederen, voertuigen en/of personen om het noodproces te starten. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het systeem zijn essentieel.
  Lees meer
 • Binnen het certificatieschema K21035 zijn meerdere toepassingsgebieden van elektronische beveiliging opgenomen. Door deze toepassingsgebieden te verenigen binnen 1 schema kan elektronische beveiliging integraal aangeboden worden. Kiwa NCP - toegangscontrole - electronisch toegangsbeheer - toegangscontrolesysteem
  Lees meer
 • De Beoordelingsrichtlijn (BRL) K21024 Security and Safety of Construction Sites omschrijft de procesgang om te komen tot een bouwplaatsbeveiliging die voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn vanuit de BRL en de aanvullende wensen / eisen van de afnemer of verzekeraar.
  Lees meer
 • In de BRL-K21039 Videobewakingssystemen zijn criteria opgenomen voor bedrijven die een certificering wensen te behalen en behouden als leverancier van videobewakingssystemen voor het gebruik in beveiligingstoepassingen.
  Lees meer
 • Het doel van het certificatieschema K21030 Alarm Transmission Systems is de behoefte van de markt om alarmtransmissiesystemen (ATS) volgens kwaliteitstandaarden te organiseren, op basis van meetbare eisen.
  Lees meer
 • Het WDTM Ketenkeurmerk PersonenAlarmering is van toepassing op alle processen die verband houden met de dienst personenalarmering. De scope van deze keurmerken is het met technologie mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
  Lees meer