25 november 2020

Specificaties kwaliteit waterstof

Waterstof kan in de toekomst een van de oplossingen blijken voor het vervullen van de klimaatafspraken van Parijs. Als we de doelstellingen van het klimaatakkoord met waterstof willen bereiken, moet er voldoende waterstof beschikbaar zijn. Het produceren van waterstof uit water door middel van elektrolyse lijkt een van de schoonste mogelijkheden. Voorwaarde is dan wel dat de stroom gebruikt voor de elektrolyse duurzaam geproduceerd is.Voordeel van deze electrolyse is dat er vrijwel geen verontreinigingen in het waterstofgas aangetroffen worden. Om ook in de winter over voldoende duurzaam geproduceerd waterstof te kunnen beschikken moet waterstof opgeslagen worden. Opslag kan zorgen voor verontreiniging van waterstof. Ook het transport van waterstof naar de eindgebruiker leidt tot extra verontreiniging. Daarom is het noodzakelijk om afspraken te maken over de kwaliteit van het waterstofgas. 

Kiwa en Stedin hebben met het artikel ‘De specificatie van de kwaliteit van waterstof’ de eerste stap gezet op weg naar een overheidsregeling op dit gebied.