Certificatie

Kiwa ExVision biedt op het gebied van explosieveiligheid en verschillende vormen van certificatie aan. Alles is gericht op een efficiënt certificatie traject met de juiste scope en een zo kort mogelijke doorlooptijd. Dit valt of staat logischerwijs met voorbereiding. Daarom bespreken we met u vooraf welke geografische markten u in gedachte heeft, zodat wij het certificatie traject hierop kunnen afstemmen.  

Kiwa ExVision biedt de volgende soorten certificatie aan:

  • Het volgens de richtlijn ATEX 114 (2014/34/EU) certificeren van apparatuur en componenten begint met het beoordelen van het ontwerp. Kiwa ExVision toetst of uw apparaat voldoet aan de ATEX 114-eisen. Certificatie onder ATEX 114 bestaat meestal uit een combinatie van een EU-typeonderzoek met productiekwaliteitsborging.
    Lees meer
  • Wereldwijde markttoegang via IECEx Als u internationaal opereert, zowel binnen-, als buiten Europa, dan is het van belang om uw certificatieproject meteen goed te starten. Op deze manier vermijdt u, onnodig dubbele, test- en certificatiekosten.
    Lees meer