Persoonscertificering Kathodische Bescherming Meetmedewerker (niveau 1) of Technicus (niveau 2)

Kathodische bescherming (KB) is een manier om ondergrondse pijpleidingen, opslagtanks, etc. te beschermen tegen corrosie. Om te controleren of systemen voor Kathodische bescherming (KB) goed en veilig functioneren, zijn deskundige en gekwalificeerde toezichthouders onmisbaar. Persoonscertificering door Kiwa stelt meetmedewerkers en technici in staat om aan te tonen dat ze hun werkzaamheden uitvoeren conform de norm NEN-EN-ISO 15257.

Meetmedewerkers (niveau 1) en technici (niveau 2) kunnen door het behalen van het examen aantonen dat zij zich conform de NEN-EN-ISO 15257 bezig houden met kathodische bescherming.  Dit examen is een objectieve meting van de geleerde stof. De eisen aan het examen en het examenbureau staan beschreven in het Persoonscertificatieschema Kathodische Bescherming. Kandidaten die het examen succesvol afronden, ontvangen een Kiwa-persoonscertificaat Kathodische Bescherming. Dit certificaat is vijf jaar geldig. Het examen wordt afgenomen door Kiwa Training.

Vakbekwaamheid

De certificaathouder kan door zijn certificering bij opdrachtgevers aantonen dat hij voldoet aan de eisen zoals beschreven in het certificatieschema. Dit betekent onder meer dat hij vakbekwaam is en zijn vakkennis onderhoudt doordat elke vijf jaar een toetsmoment is ingebouwd. De KB-persoonscertificering door Kiwa is opgezet met mensen uit de praktijk. Op deze manier wordt een veilige werk- en woonomgeving gecreëerd door het voorkomen van corrosie bij belangrijke constructies als transportleidingen.

KB-expert

Kiwa heeft veel kennis in huis als het gaat om kathodische bescherming. Zo inspecteren we installaties met kathodische bescherming tegen de beoordelingsrichtlijn BRL 6801 en adviseren we op het gebied van ontwikkeling en toepassing van KB-systemen. De kennis die we daarbij hebben opgedaan delen we via Kiwa Training in de opleidingen Kathodische Bescherming level 1 en level 2.