• Schuldhulpverlener

  De schuldhulpverlener is binnen een schuldhulpverleningsorganisatie hét aanspreekpunt voor de klant. Kiwa helpt professionals in deze branche aan een erkende certificering.

  Lees meer
  Schuldhulpverlener
 • Stipel

  Sinds 1 mei 2024 heeft Stipel de persoonscertificering in het kader van het Centraal Schema Stipel 10001:2022, alsmede de hieraan verbonden specifieke certificatieschema’s en eisen van Stipel, overgenomen van Kiwa.

  Lees meer
  Gasmeters
 • Vuurwerkdeskundige

  De vuurwerkdeskundige is een professionele vuurwerkbeziger tijdens evenementen of voorstellingen.  Kiwa verstrekt hiervoor op aanwijzing van het ministerie van SZW het persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige.

  Lees meer
  Vuurwerkdeskundige
 • Vertrouwenspersonen

  Kiwa verzorgt de accreditatie van basisopleidingen en bij- en nascholing in opdracht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). De LVV is de beroepsvereniging van vertrouwenspersonen, mensen die zich binnen organisaties bezighouden met ongewenste omgangsvormen en integriteit.

  Lees meer
  Patiënt krijgt advies
 • Bedrijfshulpverlener

  Hoe kiest u de juiste opleider in het grote aanbod van BHV-cursusaanbieders in Nederland? Door er op te letten of zowel de BHV-opleider als de examenorganisatie Kiwa-gecertificeerd zijn.

  Lees meer
  Man wordt geholpen door bedrijfshulpverlener
 • Contractmanager

  Contractmanagers spelen vaak een belangrijk rol bij het slagen van zakelijke overeenkomsten en leveranciersrelaties. Reden voor de beroepsvereniging van contractmanagers (NBCM) om het vak verder te professionaliseren. Certificering wordt namens de NBCM uitgevoerd door Kiwa.

  Lees meer
  Contractmanager
 • Arbocoördinator - Preventiemedewerker

  De arbocoördinator en/of preventiemedewerker helpt de medewerkers van een organisatie om veilig en gezond hun werk te doen en adviseert de directie hierover. Samen met Kiwa heeft de Beroepsvereniging Arbo Adviseurs hier een certificatieregeling voor opgezet.

  Lees meer
  Preventiemedewerker
 • Katodische Bescherming medewerker

  Kathodische bescherming (KB) is een manier om ondergrondse pijpleidingen, opslagtanks, etc. te beschermen tegen corrosie. Deskundige en gekwalificeerd toezicht is onmisbaar.

  Lees meer
  Kathodische bescherming