• Schuldhulpverlener

  De schuldhulpverlener is binnen een schuldhulpverleningsorganisatie hét aanspreekpunt voor de klant. Kiwa helpt professionals in deze branche aan een erkende certificering.

  Lees meer
 • Stipel

  De netwerkbedrijven, Netbeheer Nederland en de Stichting Persoonscertificering Energietechniek (STIPEL) hebben samen een systeem opgezet van persoonscertificering. Kiwa is de partij die persoonscertificaten afgeeft.

  Lees meer
 • Vuurwerkdeskundige

  De vuurwerkdeskundige is een professionele vuurwerkbeziger tijdens evenementen of voorstellingen.  Kiwa verstrekt hiervoor op aanwijzing van het ministerie van SZW het persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige.

  Lees meer
 • Vertrouwenspersonen

  Kiwa verzorgt de accreditatie van basisopleidingen en bij- en nascholing in opdracht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). De LVV is de beroepsvereniging van vertrouwenspersonen, mensen die zich binnen organisaties bezighouden met ongewenste omgangsvormen en integriteit.

  Lees meer
 • Bedrijfshulpverlener

  Hoe kiest u de juiste opleider in het grote aanbod van BHV-cursusaanbieders in Nederland? Door er op te letten of zowel de BHV-opleider als de examenorganisatie Kiwa-gecertificeerd zijn.

  Lees meer
 • Register Contractmanager

  Contractmanagers spelen vaak een belangrijk rol bij het slagen van zakelijke overeenkomsten en leveranciersrelaties. Reden voor de beroepsvereniging van contractmanagers (NBCM) om het vak verder te professionaliseren. Certificering wordt namens de NBCM uitgevoerd door Kiwa.

  Lees meer
 • Arbocoördinator - Preventiemedewerker

  De arbocoördinator en/of preventiemedewerker helpt de medewerkers van een organisatie om veilig en gezond hun werk te doen en adviseert de directie hierover. Samen met Kiwa heeft de Beroepsvereniging Arbo Adviseurs hier een certificatieregeling voor opgezet.

  Lees meer