Persoonscertificering  Vuurwerkdeskundige

De vuurwerkdeskundige is een professionele vuurwerkbeziger tijdens evenementen of voorstellingen. Kiwa is gemandateerd door het Ministerie van SZW om deze persoonscertificering uit te voeren.

Er zijn twee toepassingsgebieden, namelijk Groot Vuurwerk en Pyrotechnische Speciale Effecten (PSE). Hiervoor geeft Kiwa op aanwijzing van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige uit. Een derde toepassingsgebied is Het verwerken, verpakken en herverpakken van professioneel vuurwerk in een inrichting.

Het persoonscertificaat kan verkregen worden door o.a. een examen af te ronden met een positief resultaat bij een door Kiwa erkend examenbureau. De overige eisen staan beschreven in het Certificatieschema.

De geldigheid van het persoonscertificaat drie jaar. In die termijn dient de certificaathouder zijn/haar vakbekwaamheid op peil te houden. Hij/zij moet voor de verloop van de geldigheid van het certificaat dit aantonen door een dossier met bewijzen aan te leveren en er dient om de drie jaar examen te worden afgelegd. Indien men voldoet aan alle eisen, wordt het certificaat met drie jaar verlengd.

Hobéon SKO (onderdeel van Kiwa) heeft de uitvoering van de Persoonscertificering Vuurwerkdeskundige overgenomen. Zij hebben certificaathouders via de mail op de hoogte gebracht. Voor meer informatie zie www.mijncertificatie.nl/certificeringen/vuurwerkdeskundige/

Certificering