Accreditatie opleidingen Vertrouwenspersonen

Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LVV)

Kiwa verzorgt de accreditatie van Basisopleidingen en Bij- en Nascholing in opdracht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Voor vertrouwenspersonen:

Bekijk het actuele overzicht met erkende bij- en nascholingen.
Bekijk het actuele overzicht met erkende Opleiding Vertrouwenspersoon

Voor opleiders:

De LVV verstrekt Kiwa de opdracht uw product te auditen. U kunt hiervoor het formulier invullen op de website van de LVV: https://www.lvvv.nl/accreditatie