Accreditatie opleidingen Vertrouwenspersonen

Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen (LVV)

Kiwa verzorgt de accreditatie van Opleidingen en Bij- en Nascholing (BNS) in opdracht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Voor vertrouwenspersonen:

Bekijk het actuele overzicht met erkende bij- en nascholingen. 
Bekijk het actuele overzicht met erkende Opleiding Vertrouwenspersoon

Informatie over de  Persoonscertificering van Vertrouwenspersonen is hier te vinden: www.mijncertificatie.nl/certificeringen/vertrouwenspersoon/

Voor opleiders:

De LVV verstrekt Kiwa de opdracht uw product te auditen. U kunt hiervoor mailen naar de LVV via info@lvvv.nl