Persoonscertificering Arbocoördinator - Preventiemedewerker

De arbocoördinator en/of preventiemedewerker is een zeer belangrijke medewerker binnen een organisatie: zij stelllen een RI&E op of helpen daarbij, zij geven workshops en trainingen om medewerkers bewust te maken van hun invloed op hun gezondheid tijdens het werk -of dat nu in een laboratorium, op een kantoor of in een magazijn is- en rapporteren/adviseren richting directie.

Dit vereist een pro-actieve, resultaatgerichte houding en kennis van de Arbowetgeving. Aangezien deze arbowetgeving regelmatig verandert, is op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen een belangrijk aspect van hun vak. Een goede "stok achter de deur" is een persoonscertificaat: men wordt verplicht punten te verzamelen door cursussen, vakbijeenkomsten etc. te volgen.

De certificeringsregeling is in samenwerking met de Beroepsvereniging Arbo Adviseurs opgezet. Zij houdt door deelname aan het College van Deskundigen vinger aan de pols.

Het persoonscertificaat is drie jaar geldig. De nieuwe aanvrager kan in aanmerking komen voor een certificaat als hij voldoet aan de eisen die te vinden zijn in bijlag 4 van het certificatieschema (zgn. overgangsregeling).
In de volgende drie jaar dient de certificaathouder zijn/haar vakbekwaamheid op peil te houden en voor verloop van de geldigheid van het certificaat een dossier met bewijzen aan te leveren. Als hij/zij voldoet aan de eisen, wordt het certificaat met drie jaar verlengd.

Certificering