20 juli 2022

Nieuwe versie certificatieschema persoonscertificering schuldhulpverlener beschikbaar

Het certificatieschema Persoonscertificering Schuldhulpverlener is aangepast. De 2022-versie bevat onder meer wijzigingen in de eind- en toetstermen. Het vernieuwde schema is nu hier beschikbaar.

Het College van Deskundigen Schuldhulpverlener is er, samen met Kiwa, voor verantwoordelijk dat het certificatieschema gelijk loopt met actuele wet- en regelgeving. Onlangs zijn daarom de eind- en toetstermen van het schema aangepast en aangevuld met een aantal nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn in het nieuwe schema onder meer verwerkt of aangepast: de toetstermen over het Schuldenknooppunt, het Waarborgfonds Saneringskredieten, het huwelijksvermogensrecht, de WHOA en beschermingsbewind.

Aanbieders van opleidingen schuldhulpverlener zijn inmiddels op de hoogte gebracht van deze aanpassingen. Meer informatie vindt u op de pagina persoonscertificatie schuldhulpverlener. U kunt hier ook terecht voor het vernieuwde certificatieschema.

Schuldhulpverlener.jpg