• Papieren certificaten worden vervangen door digitale certificaten

  1 december 2022

  De Kiwa-certificaten voor Schuldhulpverlener I, II en III zijn de afgelopen dertien jaar op papier uitgegeven en worden vanaf december 2022 digitaal uitgegeven.

  Lees meer
 • Voortgang nieuw registratieschema Vuurwerkdeskundigen

  16 november 2022

  In 2021 is door het ministerie van SZW de omzetting van het certificatieschema vuurwerkdeskundigen naar het registratieschema vuurwerkdeskundigen weer opgepakt. Dit heeft geleid tot overleg met het College van Deskundigen Vuurwerkdeskundigen en de oprichting van een tweetal werkgroepen te weten een voor examens en een voor registratie. Deze werkgroepen hebben in juni van dit jaar hun werkzaamheden vrijwel afgerond.

  Lees meer
 • Nieuwe versie certificatieschema persoonscertificering schuldhulpverlener beschikbaar

  20 juli 2022

  Het certificatieschema Persoonscertificering Schuldhulpverlener is aangepast. De 2022-versie bevat onder meer wijzigingen in de eind- en toetstermen. Het vernieuwde schema is nu hier beschikbaar.

  Lees meer
 • Nieuwe PE-systeem gaat live!

  14 juli 2021

  Vanaf heden is er een nieuw PE-systeem gelanceerd voor de persoonscertificering Schuldhulpverleners. Hiermee kunnen wij snel uw punten bijhouden, monitoren en u tijdig informeren over de nog te behalen punten. Het aantal PE-punten blijft onveranderd; 12 punten per kalenderjaar en de verdeling tussen kennis- en vaardigheidspunten is aan u.

  Lees meer
 • PE-punten per 2020

  17 januari 2020

  Tot 2020 moesten certificaathouders Schuldhulpverlener, tussen hun certificering en hercertificering in, 6 punten Kennis en 6 punten Vaardigheden halen door bepaalde bijscholingen te volgen (Permanente Educatie).

  Lees meer
 • Persoonscertificering Contractmanagers van start

  13 februari 2019

  De eerste twee persoonscertificaten zijn uitgereikt door Roeland van Oorschot, Kiwa Productmanager Maatschappij & Educatie.

  Lees meer
 • Nieuwe examenorganisatie Vuurwerkdeskundige

  4 september 2018

  Stichting Nationaal Opleidingscentrum Pyrotechniek is geaudit en akkoord bevonden om examens Pyrotechnische Speciale Effecten en/of Groot Vuurwerk af te nemen bij Vuurwerkdeskundigen.

  Lees meer
 • Mandaat vuurwerk

  6 april 2018

  Kiwa krijgt mandaat voor uitvoering certificering Vuurwerkdeskundige.

  Lees meer
 • Kling niet meer erkend als exameninstelling vuurwerkdeskundige

  25 april 2018

  Kling is vanaf 23 april 2018 niet meer erkend als exameninstelling vuurwerkdeskundige.

  Lees meer