17 januari 2020

PE-punten Schuldhulpverlener per 2020

Tot 2020 moesten certificaathouders Schuldhulpverlener, tussen hun certificering en hercertificering in, 6 punten Kennis en 6 punten Vaardigheden halen door bepaalde bijscholingen te volgen (Permanente Educatie).

De verdeling van 6 om 6 punten bleek in de praktijk lastig, zo hoorden wij van certificaathouders. Door het College van Deskundigen is daarop besloten om deze verdeling vrij te geven.

Per 2020 moeten er in totaal 12 PE-punten behaald worden en maakt de verdeling tussen Kennis en Vaardigheden niet meer uit.

Dit staat ook zo omschreven in het aangepaste Certificatieschema. De nieuwe opleidingen per 2020 worden voorzien van een totaal aantal PE-punten in het overzicht.