Onderzoek en testen

Kiwa ISA Sport garandeert voor vele vormen van sport goede, duurzame en veilige sportvoorzieningen. Daarvoor verrichten we voortdurend onderzoek in ons eigen laboratorium. Omdat wij de vertaalslag kunnen maken van wensen naar meetbare eigenschappen is het laboratorium toonaangevend op het gebied van normering en kwaliteitsbepaling. Van zowel nationale als internationale sportorganisaties geniet het laboratorium de erkenning.

Naast deze laboratoriumonderzoeken naar materialen en civieltechnische constructies worden de goedgekeurde sportvloeren ook onderzocht op locatie. Daar wordt onderzocht of de sportvloer daadwerkelijk voldoet in de praktijk. Is dat het geval, dan vindt erkenning plaats door opname in de NOC*NSF sportproductenlijst.

Hiernaast testen we in onze eigen laboratoria naast sportvloeren ook een verscheidenheid aan sportmaterialen, van valhoogte bij speelondergronden tot balvastheid wandsystemen en backstop units voor basketbal.

  • Alle kunstgrasvelden zijn aan slijtage onderhevig. Door intensief gebruik neemt de kwaliteit af, waardoor de eigenschappen en de veiligheid in het geding komen. Het is dan ook zaak om de velden tijdig te renoveren of om te bouwen. Kiwa ISA Sport kan u hierbij helpen met renovatie- of ombouwadvies.
    Lees meer
  • Kiwa ISA Sport heeft een systeem ontwikkeld voor de duurzaamheidsbepaling van sportvelden en aanverwante producten. De methode is gebaseerd op EN 14040 en EN 14044 en analyseert een product door zijn gehele levenscyclus. De uitkomst is een categorisering aan de hand van een duurzaamheidsmeetlat / Eco-label.
    Lees meer