COVID-19 keurmerk behalen? Hier moet u aan voldoen!

Met Kiwa’s keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen kunt u uw klanten en medewerkers laten zien dat de preventieve maatregelen die u genomen heeft tegen het coronavirus COVID-19 voldoen aan de (inter)nationale richtlijnen. Bij toetsing worden uw maatregelen vastgesteld en gecheckt op  implementatie, werking en effectiviteit. De nadruk ligt daarbij op het in de praktijk brengen van de richtlijnen. Maar waar moet uw organisatie aan voldoen om het certificaat te behalen? Hieronder leggen we het uit.

Voor het behalen van de certificering moeten de richtlijnen op een goede manier in de organisatie zijn vastgelegd, gecommuniceerd en gehandhaafd, onder meer door middel van protocollen en actieplannen. Een voorbeeld hiervan is de anderhalvemeterregel. De organisatie volgt deze regel door enerzijds het aanbrengen van stickers en het op gepaste afstand plaatsen van meubilair en anderzijds door medewerkers te instrueren om klanten aan te spreken die zich hier niet aan houden.

“Voor ons geeft dit de zekerheid dat we alle maatregelen hebben genomen om onze gasten op een verantwoorde manier te ontvangen.”

Lees meer

Twee delen

Het Kiwa keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen bestaat uit twee delen. Deze vormen samen de eisen waarop geaudit wordt en borgen een toetsing op maat van uw organisatie:

  • High Level Structure (HLS):
    Alle ISO-normen worden opgezet volgens de HLS, wat het voor organisaties makkelijker maakt hun managementsystemen voor kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001, ISO 50001) en arbo (ISO 45001) te integreren.

    Het keurmerk volgt de HLS. Kiwa heeft een zogenaamde kadernorm ontwikkeld op basis van de richtlijnen die zijn opgesteld door de WHO (World Health Organization) en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Hierin zijn de eisen omschreven waar iedere organisatie aan moet voldoen.

  • Branchespecifiek:
    Als een organisatie getoetst wil worden, wordt bepaald welke branche het betreft. De kadernorm wordt dan aangevuld met de branchegerelateerde richtlijnen.

    Omdat op basis van nieuwe informatie over verspreiding van het coronavirus nieuwe maatregelen genomen kunnen worden, is de exacte invulling van de eisen waaraan een organisatie moet voldoen aan verandering onderhevig. Bij aanvang van het audittraject zal tijdens een verkennend gesprek de actuele situatie met u besproken worden. Meer over het audittraject leest u in het artikel ‘Het audittraject Kiwa keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen in 5 stappen’.

Plan, Do, Check, Act-cyclus

Het keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen kent een vergelijkbare opzet als certificeringen op het gebied van cliënt-/patiëntveiligheid en wordt gekenmerkt door de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Deze vormt de basis voor de vier rubrieken waarin de eisen ten aanzien van preventiemaatregelen zijn geformuleerd. De indeling in deze rubrieken zorgt er voor dat de preventiemaatregelen niet statisch zijn. Er moet voortdurend ingespeeld worden op de actualiteit en iedere rubriek kent verschillende onderdelen waarop wordt getoetst.

Meer weten over de voordelen van certificeren? Lees dan het artikel ‘De voordelen van het Kiwa keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen