8 mei 2023

DVGW CERT, Kiwa en figawa lanceren database grondstoffen drinkwaterproducten

Certificeerders DVGW CERT en Kiwa en de Duitse water- en gassectorbelangenvereniging figawa gaan samen aan de slag met de ontwikkeling en het beheer van een database voor grondstoffen die worden gebruikt in producten en apparatuur voor drinkwater. Deze Raw Materials Database zou het goedkeuringsproces van grondstoffen moeten verkorten, wat fabrikanten kosten bespaart en bovendien time-to-market verkort.

Veilig drinkwater is een basisbehoefte en de veiligheid en kwaliteit van drinkwater moet daarom te allen tijde worden gegarandeerd. Het gebruik van niet-goedgekeurde materialen bij de productie van bijvoorbeeld leidingen, meters en fittingen kan leiden tot schadelijke stoffen in het drinkwater, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen. De EU werkt daarom aan uniforme wetgeving op dit gebied. Hiertoe werd op 23 december 2020 de Drinking Water Directive gepubliceerd. EU-lidstaten zullen binnenkort de richtlijn in nationale wetgeving omzetten en maatregelen nemen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Eigenschappen en toxiciteit

In lijn met deze nieuwe wetgeving introduceren DVGW CERT, figawa en Kiwa de Raw Materials Database. Deze bevat geverifieerde essentiële informatie over de samenstelling en eigenschappen van grondstoffen die worden gebruikt in producten voor drinkwatertoepassingen, de normen en voorschriften waaraan de grondstof moet voldoen en welke certificeringsorganisaties de grondstof hebben getest.

Snellere conformiteitsbeoordelingen

Door de Raw Materials Database te raadplegen, kunnen fabrikanten sneller en effectiever grondstoffen voor hun producten selecteren die voldoen aan relevante wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen. Dit kan de tijd die nodig is voor de conformiteitsbeoordeling van nieuwe producten aanzienlijk verkorten. Momenteel doorlopen fabrikanten die een nieuw drinkwaterproduct ontwikkelen vaak een uitgebreid traject van migratietesten waarbij alle gebruikte grondstoffen worden onderzocht om te bepalen in hoeverre ze de waterkwaliteit beïnvloeden. Dit proces kan tot twee jaar duren. Als de Raw Materials Database volledig operationeel is, wordt deze doorlooptijd aanzienlijk verkort en worden risico's van niet-conforme materialen sterk verminderd.

Introductie op ISH Frankfurt

DVGW CERT, figawa en Kiwa toonden een eerste demo van de Raw Materials Database op de ISH-beurs, afgelopen maart in Frankfurt, en zijn momenteel bezig goedkeuringsdocumenten over te dragen naar de database. Een aantal grote grondstofproducenten heeft al ingestemd om samen te werken met de database. De Raw Materials Database is naar verwachting gereed in het derde kwartaal van 2023 en zal vanaf eind dit jaar of begin 2024 toegankelijk zijn voor fabrikanten en andere gebruikers.

Ga naar Drinkingwaterapprovals.com voor meer informatie en om een demo aan te vragen.

Raw Materials Database for drinking water products launched by DVGW CERT, figawa and Kiwa.jpg