25 augustus 2021

Ecologische data cruciaal voor effectief beleid duurzaamheid

In het verlengde van de internationale klimaat- en duurzaamheidsambities willen veel organisaties hun ecologische voetafdruk verkleinen. Maar hoe te beginnen? Ook als het gaat om strategieën en initiatieven rondom duurzaamheid geldt: meten is weten. Dat daarbij allereerst gedacht wordt aan bijvoorbeeld de directe CO₂-uitstoot ligt voor de hand. Maar ook kan gedacht worden aan minder voor de hand liggende zaken als digitalisering en cybersecurity.  

Het vaststellen van effectief duurzaamheidsbeleid vraagt om een zo volledig mogelijk inzicht in de impact van een organisatie op haar omgeving. Daarom gaan we in dit blog dieper in op ecologische data en de impact die organisaties hiermee op duurzaamheid kunnen hebben. Daarbij gaat het om informatie die over de omgevingsprocessen, locatie of omstandigheden van een organisatie. Denk daarbij aan ecologische of gezondheidseffecten en gevolgen, of de prestaties van milieutechnologie.

Onafhankelijke derde partij

Door deze ecologische data van een organisatie in kaart te brengen, kan aan klanten, relaties, investeerders en andere stakeholders worden aangetoond hoe zij, direct of indirect, bijdragen aan een betere wereld door in de organisatie te investeren, er een samenwerking mee aan te gaan of producten of diensten van af te nemen. Het is daarbij natuurlijk erg belangrijk dat die ecologische data-cijfers kloppen. Een onafhankelijke derde partij als Kiwa kan daarbij helpen, door te verifiëren hoe een bedrijf of organisatie op ecologisch gebied presteert.

Ecologische impact digitalisering

De afgelopen jaren zijn organisaties in rap tempo gedigitaliseerd. De milieu-impact van de ‘productiekant’, dus pc’s, laptops en IT-infrastructuur, is duidelijk. Minder tastbaar is wat er achter de schermen gebeurt. Ons mailverkeer en wat we verder online doen is niet tastbaar, maar heeft wél een grote invloed op het milieu. Zo kost het veel energie (vaak nog opgewekt met fossiele brandstoffen) om alle datacenters te laten draaien. Daarnaast worden de computers erg warm en is er veel water en energie nodig om de datacenters te koelen. Datacenters zijn dus verantwoordelijk voor behoorlijk wat CO₂-uitstoot.

Grondstoffen

Daarnaast zijn er voor de microchips die worden gebruikt in datacenters gigantische hoeveelheden grondstoffen nodig, net als voor alle apparatuur in en rond datacenters. Die apparatuur staat bovendien 24/7 hard te werken en dat heeft uiteraard gevolgen voor de levensduur. Het is van belang om hier goed mee om te gaan. Kan iets gerepareerd of gerecycled worden?

Verouderde systemen

Als het gaat om cybersecurity zien we twee belangrijke ontwikkelingen. Enerzijds maken nog altijd veel bedrijven gebruik van verouderde beveiligingssystemen. Deze traditionele netwerken zijn een infrastructuur van machines die veel stroom nodig heeft en daardoor bepaald niet milieuvriendelijk zijn. Gedurende hun levenscyclus zorgen zij immers voor de uitstoot van broeikasgassen door onder meer productie van de materialen in het netwerk, transport, gebruik en het afvoeren na gebruik. Anderzijds adopteren steeds meer bedrijven cloudbased beveiligingsoplossingen. De route van het dataverkeer wordt op deze manier geoptimaliseerd, waardoor er in de datacenters minder stroom nodig is en er dus aanzienlijk minder uitstoot plaatsvindt. Daarnaast dringen datacenters hun CO₂-emissies terug door over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen of energiezuinige apparatuur.

Kortom, ook minder voor de hand liggende aspecten van de bedrijfsvoering van een organisatie hebben impact op de ecologische voetafdruk. Door optimaal gebruik te maken van de beschikbare informatie en moderne tools om die informatie te verzamelen en interpreteren, kunnen organisaties echter een strategie ontwikkelen waarin alle tastbare en minder tastbare aspecten worden meegenomen. Kiwa kan als onafhankelijke derde partij verifiëren hoe een bedrijf of organisatie op financieel, sociaal en ecologisch gebied presteert.

‘Purpose Accounting Collective’ (PACC) zet in op geïntegreerd bedrijfsadvies

Zes zakelijke dienstverleners hebben het ‘Purpose Accounting Collective’ (PACC) opgericht. Dit collectief bestaat uit ondernemers die hun krachten bundelen om voor het Nederlandse midden- en grootbedrijf de kansen van brede waardecreatie laagdrempelig en ondernemend te implementeren.

Lees verder