8 november 2021

Eerste vier installatiebedrijven ontvangen Kiwa-certificaat CO-preventie

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 1 april 2023 alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. De eerste vier CO-certificaten werden op donderdag 4 november 2021 uitgereikt aan Bonarius Bedrijven, Kemkens, TTB en MC TotaalService.

Het dodelijke ongeval met koolmonoxide eind oktober in Den Haag toonde opnieuw aan dat koolmonoxidepreventie nog altijd een absolute must is. Zeker nu huizen steeds beter geïsoleerd worden, is het belangrijk dat gasverbrandingsinstallaties en afvoerleidingen voor rookgassen altijd in optima forma verkeren. Om dat te borgen, besloot de Nederlandse overheid een verplichte certificering in te voeren voor bedrijven die gasverbrandingsinstallaties aanleggen en onderhouden.

Drie CO-certificeringen

Omdat de overheid de voorkeur gaf aan meerdere CO-certificeringen die voldoen aan het wettelijk kader, zijn er drie verschillende certificeringen. De BRL 6000-25 van brancheorganisatie InstallQ vertaalt het wettelijk kader CO-preventie naar de praktijk van paragraaf 1.8 van de wet Bouwbesluit 2012. In Kiwa’s eigen beoordelingsrichtlijn BRL K25000 ‘Certificering preventie koolmonoxide’ wordt meer gekeken naar de minimale eisen op de verschillende deelgebieden. De NHK 2021 tenslotte is er speciaal voor installateurs van gashaarden en kachels.

Meer veiligheid

De CO-certificering is verplicht vanaf 1 april 2023. Dat lijkt nog ver weg, maar toch kozen vier installatiebedrijven ervoor om nu al op te gaan voor certificering. Eén daarvan was het Apeldoornse Totaal Techniek Brekelmans (TTB). ‘In mijn ogen had iedereen hier al mee bezig moeten zijn’, zegt eigenaar Leon Brekelmans. ‘Onze klanten mogen verwachten dat onze monteurs alle kennis in huis hebben om een installatie te onderhouden. Immers, hun veiligheid ligt ook in onze handen.’ Willem-Jan Broekkamp van Bonarius Bedrijven: ‘De risico’s van koolmonoxide in de praktijk zijn reëel. Het beter voorkomen van deze risico’s betekent meer veiligheid voor de bewoners én onze medewerkers.’ Ook Henri Elsen van Kemkens sluit zich daar bij aan: ‘De voordelen voor zowel onszelf als de klant zijn onmiskenbaar. Wij zagen dan ook geen reden om met deze nieuwe werkwijze te wachten en zijn blij dat door middel van een certificaat aan onze klanten kunnen tonen.’

Een nóg betere monteur

Het verbaast de eerste lichting CO-gecertificeerden dat veel collega-installateurs een relatief afwachtende houding aannemen als het gaat om certificering. ‘Als je staat voor een correcte en vooral veilige installatie, dan zou je dit juist moeten omarmen!’, vindt Mark Castaing van MC TotaalService uit Lelystad. ‘Ik heb zelf ondervonden dat certificering je leert om een nóg betere monteur te zijn.’ Leon Brekelmans sluit zich hierbij aan: ‘We weten allemaal dat we zelf de beste zijn, maar je zult bij de certificering zien dat het nog steeds beter kan. Dus wacht niet en begin zo snel mogelijk. Het extra werk dat je ermee hebt valt mee en anders kun je altijd iemand inschakelen die je daarbij begeleidt’

RobVossFoto KIWA CERT L17_WEB.jpg

De eerste vier installatiebedrijven die door Kiwa zijn gecertificeerd voor CO-preventie: (v.l.n.r.): Leon Brekelmans (Totaal Techniek Brekelmans), Henri Elsen (Kemkens), Renzo van Heusden (Bonarius Bedrijven) en Marc Castaing (MC Totaal Service).