20 januari 2022

Gedelegeerde Verordening RED-naleving cyberbeveiliging IoT-producten gepubliceerd in OJEU

Het Official Journal of the European Union (OJEU) heeft de Gedelegeerde Verordening (2022/30/EU) gepubliceerd, die naleving van de RED (2014/53/EU) artikelen 3.3 (d), (e) en (f) verplicht stelt voor cyberbeveiligingsaspecten van IoT-producten. De Gedelegeerde Verordening treedt in werking op 1 februari 2022. Na een overgangsperiode wordt naleving verplicht vanaf 1 augustus 2025. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en wordt rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten.

Wat betekent dit voor u als fabrikant?

Het is nu bevestigd dat naleving van een aantal cybersecurity-eisen uit de RED (2014/53/EU) vanaf 1 augustus 2025 verplicht wordt voor IoT-consumentenproducten. Tot die tijd is er een overgangsperiode waarin u de mogelijkheid heeft om uw producten aan deze eisen te laten voldoen. In feite betekent dit dat u vanaf 1 augustus 2025 uw producten niet op de Europese markt mag verkopen als deze niet voldoen aan artikel 3.3 (d), (e) en (f) van de RED. Lees onze whitepaper voor meer informatie over de impact, tijdigheid en oplossingen op basis van deze verordening.

Hoe kan Kiwa hierbij ondersteunen?

Kiwa ondersteunt fabrikanten die hun producten klaar willen maken voor Europese markttoegang. Voor markttoegang in Europa is RED-compliance van een product essentieel. Naast de reeds verplichte artikelen van de RED (3.1a, 3.1b en 3.2) kunnen wij ook helpen met het testen en certificeren volgens de artikelen 3.3 d, e en f, wat resulteert in een totaaloplossing voor de RED-compliance van uw product.

Meer informatie

U kunt alles over de gedelegeerde verordening lezen op de officiële EU-website. Voor meer informatie over de diensten van Kiwa op het gebied van RED-certificering kunt u contact met ons opnemen via cybersecurity.certification@kiwa.com of +31 (0)88 998 33 70.

smart-home-device.jpg