6 februari 2024

Hans de Laat benoemd tot voorzitter NEN-normcommissie Aardgas

Kiwa’s Hans de Laat neemt vanaf januari 2024 de rol van voorzitter op zich voor de NEN-normcommissie Aardgas. Hij neemt het stokje over van Valentijn van Mispelaar (Shell), die in 2022 vertrok. De Laat brengt een schat aan ervaring mee als senior consultant bij Kiwa Technology, met specifieke expertise op het gebied van gaskwaliteit, gasmeting, waterstof, duurzaamheid en de energietransitie.

Met zijn eerdere betrokkenheid als vertegenwoordiger van Netbeheer Nederland in zowel nationale als internationale normcommissies binnen NEN en CEN, heeft De Laat zijn kwaliteiten bewezen. Een belangrijke taak die hem te wachten staat als voorzitter van de normcommissie Aardgas, is het uitbreiden van de normen met betrekking tot waterstof, gezien de aanzienlijke verschillen met aardgas. De commissie houdt tevens internationale ontwikkelingen nauwlettend in de gaten op het gebied van berekenings- en analysemethoden voor aardgas, waarbij onderwerpen als normscope-uitbreiding, meetonzekerheid, monsterneming uit gasnetwerken en analyse van monsters aan bod komen.

De normcommissie Aardgas is verantwoordelijk voor de Nederlandse bijdrage aan de internationale technische commissie Natural Gas, die normen ontwikkelt voor aardgasanalyse, alternatieve aardgassen en onconventionele gassen. Het secretariaat en de voorzittersrol van deze commissie zijn in Nederlandse handen. De nationale subcommissie 'Europese gaskwaliteit' richt zich op aspecten als de kwaliteit van aardgas in hogedruk transportnetwerken en speelt een cruciale rol bij CEN-werkzaamheden met betrekking tot de implementatie van biogas of waterstof, kwaliteit bij industriële gebruikers en internationaal transport.

Aardgas.jpg