14 juni 2023

Hobéon SKO en Kiwa Digital Certification bundelen krachten voor uitgifte e-licenties

Hobéon SKO, gespecialiseerd in persoonscertificering van vakmensen in uiteenlopende branches, en Kiwa Digital Certification, expert op het gebied van digitale vergunningen en licenties, gaan samenwerken op het gebied van e-licensing. Door deze krachtenbundeling krijgen de klanten van Hobéon SKO binnenkort hun persoonsgebonden certificaat als e-licentie op hun smartphone.

In de visie van Hobéon SKO gaat vakmanschap verder dan het eenmalig behalen van een diploma. Kennis die niet up-to-date wordt gehouden, vervaagt en moet daarom worden onderhouden. Dat kan door middel van persoonscertificering, waarbij de professionele bekwaamheid van een persoon  continu wordt beoordeeld. Als deze kwaliteitsbeoordeling wordt uitgevoerd door een onafhankelijke en onpartijdige instantie, leidt dit tot waarde en vertrouwen, zowel voor de professionals zelf als voor hun werkgevers.

Gemak en veiligheid

Op dit moment verstrekt Hobéon SKO certificaten in pdf-formaat via MijnCertificatie. Door de samenwerking met Kiwa Digital Certification worden dit binnenkort e-licenties, die beschikbaar komen op de smartphone van de certificaathouder. Dat zorgt voor meer gemak en veiligheid, want naast dat de certificaathouder hierdoor het certificaat altijd bij zich draagt is een e-licentie ook aanzienlijk lastiger te vervalsen. Hobéon SKO sluit hiermee aan bij de Europese trend om gestandaardiseerde en veilige wallet-apps te gebruiken voor de verstrekking van persoonsgebonden certificaten.

E-licenseplatform

Kiwa Digital Certification levert een belangrijke bijdrage aan de samenwerking met zijn e-licenseplatform. Hiermee is het mogelijk om snel en betrouwbaar authenticatiemiddelen, certificeringen en andere referenties te produceren en te verstrekken. Het voldoet aan de norm ISO 18013-5, de internationale industriestandaard die momenteel al in meerdere landen wordt gebruikt als blauwdruk voor het digitaal beschikbaar stellen van rijbewijzen op smartphones.

Voorop in Europa

Volgens Bob Schakenbos, unitmanager bij Hobéon SKO, biedt een e-licentie grote meerwaarde voor de klanten van Hobéon SKO. ‘Ze profiteren hiermee niet alleen van meer gebruiksvriendelijkheid en veiligheid, maar sluiten ook aan bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de uitgifte van persoonscertificaten en lopen hiermee voorop in Europa.’ Als eerste gaat Hobéon SKO e-licenties verstrekken voor het certificeringsschema Inspectiedeskundigen. Daarna wordt de uitgifte uitgebreid naar de andere persoonscertificeringsschema’s van Hobéon SKO.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Kiwa eLicense op onze website of neem contact op met ons via NL.E-License@kiwa.com of +31 (0)88 - 998 4705. Voor meer informatie over Hobéon SKO kunt u terecht op www.hobeon.nl of bij Bob Schakenbos (bob.schakenbos@hobeon.com).