10 oktober 2022

HyDelta presenteert tussenstand waterstofonderzoek aan minister Jetten

HyDelta, het waterstofplatform waaraan Kiwa deelneemt met enkele andere waterstofpioniers, overhandigde op donderdag 6 oktober 2022 tijdens het Wind Meets Gas-symposium in Groningen een tussentijdse rapportage van het programma aan minister Jetten voor Klimaat en Energie. Het rapport beschrijft de uitkomsten van 37 onderzoeken naar de grootschalige toepassing van waterstof in de transportsector en de distributie van waterstofgas in bestaande infrastructuur.

Het onderzoekprogramma heeft inmiddels een vervolg in HyDelta 2, waarvan de resultaten medio 2023 worden verwacht. Hierin wordt dieper ingegaan op de economische en technische inpassing van waterstofgas in het nationale gastransport- en distributiesysteem en de maatschappelijke en milieukundige aspecten daarvan. Het onderzoek kan rekenen op belangstelling uit binnen- en buitenland.

Op initiatief van Gasunie en Netbeheer Nederland vormde zich in 2020 het HyDelta-consortium. Doel: de grootschalige toepassing van waterstof versnellen met direct toepasbare innovaties. Het HyDelta-consortium, dat naast Kiwa bestaat uit DNV GL, Gasunie, Netbeheer Nederland, New Energy Coalition, TKI Nieuw Gas en TNO, zet zich met name in voor het uit de weg ruimen van de praktische obstakels die een belemmering vormen voor innovatieve waterstofprojecten. De resultaten uit het programma worden steeds gepubliceerd en zijn openbaar beschikbaar.

Download rapportage HyDelta 1 (pdf)

Rob Jetten Certificaatuitreiking.jpg