30 april 2024

ISO 9001 en overige HS-normen worden vernieuwd, nu een beetje en straks meer…

Door Rob Vriens, manager accreditatie en schemamanager ISO 9001 bij Kiwa

Wereldwijd is er steeds meer bewustwording over de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de maatschappij. Organisaties worden daarom steeds meer aangemoedigd om duurzame praktijken te omarmen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun ecologische voetafdruk. Daarom heeft de eigenaar van de normen die zijn opgezet volgens de Harmonized Standard (HS) deze standaarden op unieke wijze uitgebreid met extra eisen. Het is historisch gezien uniek dat voor de ISO 9001 en de ISO 14001 een bijlage is geschreven om extra eisen op te nemen. Deze eisen betreffen de context van de organisatie zoals u die vaststelt. Daarnaast zult u ook voor wat betreft belanghebbenden rekening moeten houden met begrip klimaatverandering.

Klimaatverandering, met name wat we daartegen kunnen doen, is niet meer weg te denken uit het politieke en maatschappelijke debat. Maar wat betekent dat voor u, als (toekomstig) certificaathouder? Voorbeeld: U bent fabrikant van betonelementen voor de afvoer van regen water. Als certificaathouder houdt u rekening met de toename van zware regenbuien en vergroot u de capaciteit van uw elementen met 10 of 20%. Omdat u inspeelt op de verwachtingen van uw klant, bijvoorbeeld de lokale overheid, biedt u dat als vanzelfsprekend aan. Ander voorbeeld: U produceert snoepjes. In de context van klimaatverandering produceert u die snoepjes voortaan met gebruik van bijvoorbeeld groene energie die u opwekt met zonnepanelen en wellicht kunt u grondstoffen gebruiken die minder bijdragen aan klimaatverandering of dit zelfs helpen voorkomen.

Verbetermogelijkheid

De schemaeigenaar van de ISO 9001 heeft eind 2023 aangekondigd de wijzigingen met betrekking tot klimaatverandering te gaan publiceren. Gezien de urgentie hiervan zijn deze aanpassingen bovendien bij wijze van bijlage (ISO 9001, addendum 2024) onmiddellijk doorgevoerd. Als certificerende instelling staan we u graag bij in deze veranderingen. Sinds 28 februari 2024 is de bijlage van toepassing en kunt u van onze collega’s vragen omtrent klimaatverandering verwachten. Mocht u het begrip nog niet hebben vastgesteld in uw context-analyse (ISO xxxx 4.1) en vaststelling belanghebbenden (ISO xxxx 4.2), dan zullen we u in de loop van dit jaar een zogeheten ‘verbetermogelijkheid’ voorleggen. Daarmee wordt u gewezen op de gewijzigde eisen en op het feit dat u deze door dient te voeren.

Volledig nieuwe ISO 9001

Voor 28 februari 2025 dient u het begrip klimaatverandering te hebben verwerkt. Concreet in uw contextanalyse en vaststelling belanghebbenden en indirect in de overige aspecten van uw managementsysteem. Na die datum voldoet u zonder implementatie niet langer aan de eisen en motiveren we u middels een ‘major tekortkoming’. Maar er komt nog meer aan. De technische commissie die de norm behandelt, is druk doende ook de overige elementen van de norm te verbeteren. In die commissie is ook Kiwa Nederland formeel benoemd zodat u als (toekomstig) certificaathouder uit de eerste hand over de wijzigingen geïnformeerd zult worden. De commissie heeft sinds september 2023 de nodige voorstellen in stemming gebracht bij het ISO. Binnen die organisatie is de gehele wereld vertegenwoordigd, hetgeen zorgt voor de nodige verschillende inzichten en bijbehorende dynamiek. De verwachting is dat medio 2024 een volledig nieuwe ISO 9001 het licht ziet.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de wijzigingen in de ISO 9001? Bekijk dan het webinar van de uitgever van de ISO 9001 in Nederland. U kunt ook contact opnemen met Kiwa door ons te mailen of bel naar +31 (0)88 998 49 00.