16 mei 2022

Juiste informatie cruciaal bij onderzoek corrosie koperleidingen

Koperen waterleidingen kunnen door natuurlijke chemische aantasting, ook bekend als corrosie, gaan lekken en zo veel ongemak en materiële schade veroorzaken. Vaak is het voldoende om het lek op te sporen en te repareren, maar soms kan het nodig zijn om het complete leidingnet te vervangen. Om deze beslissing goed te kunnen nemen, is het zaak om bij een lekkage niet alleen zo goed mogelijk in kaart te brengen wáár de lekkage zich bevindt, maar ook welke omstandigheden deze hebben veroorzaakt.

Materiaalexpert Anya Niehaus doet bij Kiwa onderzoek naar het gedrag en de lifecycle van metalen. Tot haar werk behoort ook het onderzoeken van schadegevallen, vaak veroorzaakt door kopercorrosie. ‘Als een koperen waterleiding of koppeling is gaan lekken door een beschadiging, bijvoorbeeld bij werkzaamheden, is er na reparatie meestal niks meer aan de hand. Bij lekkages door corrosie ligt dat heel wat gecompliceerder. Daar is het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de gebruikssituatie van de lekkende leiding en de omstandigheden waarin corrosie zich heeft ontwikkeld.’

Abstracte informatie

Als Niehaus een gecorrodeerde waterleiding onderzoekt, moet ze het vaak doen met beperkte informatie. ‘Van de beheerder of eigenaar van een gebouw hebben we dan losse leidingstukken uit het lekkende netwerk gekregen. In ons lab kan ik die onderzoeken en vaststellen met welke soort corrosie we te maken hebben. We weten dan de corrosievorm en of die veroorzaakt is door zuurstof, chlorides of andere elementen. Maar deze informatie is te abstract als je een klant een gedegen advies wilt geven, bijvoorbeeld of het noodzakelijk is om uit voorzorg een compleet leidingnetwerk te vervangen.’

Context

Dat gedegen advies kan wél worden gegeven als bij het onderzoek informatie voorhanden is over de context, de omstandigheden waarin de lekkage is ontstaan. ‘Er zijn tal van factoren die van invloed zijn op het al dan niet corroderen van een leiding’, vertelt Niehaus. ‘Denk bijvoorbeeld aan de temperatuur van het water dat door de leiding stroomt en de stromingssnelheid. Ook is het belangrijk om te weten of een gecorrodeerde leiding bijvoorbeeld kortgeleden nog schoongemaakt is en wáár in het netwerk de aangetaste leiding zich bevond: was dat vlakbij een technische ruimte waar veel wervelingen in de stroming zijn of juist verderop in het leidingnet, waar het water soms praktisch stil staat.’

Structurele oplossing

Ook historische informatie over de staat van een leidingnet is volgens Niehaus erg waardevol bij onderzoek naar kopercorrosie. ‘Ik heb eens een schade onderzocht in een groot gebouw waar, zo bleek achteraf, al veel langer problemen waren met corroderende leidingen. Maar doordat de lekkage telkens werd gerepareerd en het kapotte stuk buis telkens werd weggegooid, was belangrijke informatie verloren gegaan. Hierdoor was het moeilijk om te bepalen of het ging om een incident of een structureel probleem dat opgelost kon worden door bijvoorbeeld de doorstroomtemperatuur en -snelheid verlagen of preventief over te stappen naar leidingen van een ander materiaal.’

Onderzoek kopercorrosie door Kiwa

Kiwa beschikt in Apeldoorn over een onafhankelijk laboratorium voor materiaalonderzoek. Kiwa’s materiaalexperts helpen hier opdrachtgevers met gespecialiseerd materiaalonderzoek en advies. Lees hier meer over lekkages aan leidingen, schadeonderzoek en kopercorrosie. Bij het in kaart brengen van de gebruiksomstandigheden van een gecorrodeerde leiding maakt Kiwa gebruik van een vragenlijst ‘Lekkage in koperen leiding’. Om een beeld te krijgen van de zaken die van belang zijn voor goed materiaalonderzoek kunt u de vragenlijst ‘Lekkage in koperen leiding’ hier downloaden.

NL_Kopercorrosie.jpg