15 juli 2021

Kiwa BDA breidt dienstverlening uit met volledig duurzaamheidsadvies

Kiwa BDA, gespecialiseerd in testen, inspecties en advies van producten en systemen voor dak- en gevelconstructies, heeft zijn dienstverlening onlangs uitgebreid met adviesservices op het gebied van installatietechniek. Hierdoor is Kiwa BDA nu in staat om een volledig duurzaamheidsadvies van een gebouw te verzorgen. Dat gebeurt uiteraard geheel volgens de eisen van de NTA 8800, de bepalingsmethode waarmee sinds begin dit jaar de energieprestatie voor gebouwen moet worden bepaald.

Kiwa BDA is dé expert op het gebied van de buitenschil van gebouwen, dus daken en gevels. De experts van Kiwa BDA adviseren fabrikanten, leveranciers en gebruikers van dak- en gevelproducten al jarenlang over bouwkwaliteit, (brand)veiligheid en energieverbruik. Dat laatste wordt steeds belangrijker in het advieswerk van Kiwa BDA, omdat het terugdringen van de CO₂-uitstoot essentieel is voor het behalen van de gestelde klimaatdoelen. Het energieverbruik van een gebouw hangt echter niet alleen af van de kwaliteit van de gebouwschil, maar ook van de installaties die worden gebruikt om te verwarmen, koelen en ventileren.

Trias Energetica

Om gebouwen duurzaam te ontwerpen vormen de drie basisregels van de Trias Energetica een goed uitgangspunt. Als eerste is dat het tegengaan van energieverbruik door verspilling, onder meer door isolatie van de buitenschil. Vervolgens moet maximaal gebruik worden gemaakt van energie uit duurzame bronnen, bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of zonnepanelen. Voor de energiebehoefte die overblijft, zouden fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk ingezet moeten worden, bijvoorbeeld door lagetemperatuurverwarming (LTV) of een warmtepomp.

Duurzaamheidsadvies

Met de toevoeging van advies op het gebied van technische installaties aan het dienstenpakket kan Kiwa BDA adviseren rondom de gehele Trias Energetica. In het Kiwa BDA Duurzaamheidsadvies, zoals de service wordt genoemd, komen alle Kiwa BDA-expertises op het gebied van daken, gevels en installaties samen. Op basis van een visuele inspectie in combinatie met destructief onderzoek wordt de werkelijke situatie in kaart gebracht, waarbij gelijktijdig eventuele tekortkomingen en schades kunnen worden gesignaleerd. Ieder project betreft maatwerk. Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek wordt een adviesrapport opgesteld met energiebesparende maatregelen, eventueel aangevuld met het te verwachten onderhoud op de korte en lange termijn.

Ontzorgen

Het adviesrapport kan worden uitgewerkt tot een technische omschrijving of bestek. De offertes die op basis daarvan worden aangevraagd, kunnen door Kiwa BDA worden beoordeeld en vervolgens kan de uitvoering daarvan worden begeleid door Kiwa BDA’s ervaren inspecteurs. Op deze manier kan Kiwa BDA opdrachtgevers volledig ontzorgen bij de ontwikkeling en realisatie van een duurzaam gebouw.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Kiwa BDA Duurzaamheidsadvies en hoe dit u kan helpen op weg naar een duurzaam gebouw en het behalen van de klimaatdoelstellingen van úw organisatie? Neem contact op met onze duurzaamheidsexperts. Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze productpagina Kiwa BDA Duurzaamheidsadvies.

Foto op het dak-min.jpg