14 juni 2023

Kiwa geaccrediteerd voor SERMI-certificering

Update: Nieuwe ingangsdatum verplichte SERMI-certificering: 1 april 2024.

Kiwa is een van de eerste bedrijven in Europa die een inspectie instantie is voor het autoriseren van voertuigwerkplaatsen volgens SERMI (Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information).

Vanaf 1 augustus wordt SERMI, het nieuwe certificaat voor diefstal en veiligheidsgerelateerde voertuiggegevens, ingevoerd in de EU en verschillende partnerlanden van de EU (waaronder Noorwegen). 

SERMI betekent dat zowel de individuele voertuigwerkplaats als elk van de in dienst zijnde voertuigtechnici gecertificeerd moet zijn voor SERMI om toegang te krijgen tot diefstal- en veiligheidsgerelateerde voertuiggegevens en om dergelijke software te downloaden. De persoon die een SERMI-certificering aanvraagt namens de werkplaats moet de rechtspersoon van het bedrijf zijn.

Veiligheidsgerelateerd informatiebeheer (SERMI) is essentieel om veilige en betrouwbare reparatie en onderhoud van voertuigen te garanderen. SERMI gaat over het beheren en beschermen van gevoelige informatie, zoals voertuigdiagnoses, reparatiespecificaties en klantgegevens. SERMI is een samenwerking tussen autofabrikanten en vertegenwoordigers van onafhankelijke reparatiebedrijven.

Het is belangrijk dat autoreparatiewerkplaatsen gecertificeerd zijn voor SERMI omdat het een aantal voordelen biedt. Ten eerste zorgt de certificering ervoor dat de werkplaats en zijn werknemers over de juiste vaardigheden en kennis beschikken om op een professionele en veilige manier met veiligheidsgerelateerde informatie om te gaan. Dit helpt het risico op foutieve reparaties, gegevenslekken en misbruik van klantgegevens te minimaliseren.

Ten tweede geeft de certificering vertrouwen en geruststelling aan klanten. Als klanten zien dat een werkplaats gecertificeerd is voor SERMI, weten ze dat hun voertuiginformatie veilig wordt behandeld en dat reparaties worden uitgevoerd met hoge kwaliteit en integriteit.

We zijn erg trots en blij dat we een van de eerste bedrijven in Europa zijn die geaccrediteerd zijn voor SERMI. De SERMI-certificering van autoreparatiebedrijven en hun personeel zorgt ervoor dat gevoelige informatie over voertuigen en klanten op een professionele en veilige manier wordt behandeld.