11 april 2024

Kiwa organiseert infosessie over nieuwe beoordelingsrichtlijnen buitengevelisolatie

Sinds 1 januari 2024 zijn de kwaliteitsnormen BRL 9600 en de URL 0735 voor systemen voor buitengevelisolatie vervangen door de nieuwe beoordelingsrichtlijnen BRL 1328-00 en BRL 1328-01. Daarnaast is de nieuwe BRL 1330-3 gepubliceerd voor het in situ aanbrengen van keramische en niet minerale strips door middel van verlijming. Over het hoe en waarom van de nieuwe beoordelingsrichtlijn organiseerde Kiwa eind februari een speciale infosessie in Houten.

Tijdens deze bijeenkomst gingen Kiwa’s experts op het gebied van buitengevelisolatie uitgebreid in op de nieuwe BRL 1328-01. Deze is volledig geactualiseerd en afgestemd op de huidige eisen en de wettelijke regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat sinds 1 januari 2024 van kracht is. De huidige certificaten op basis van BRL9600/URL 0735 worden na een herbeoordeling door Kiwa omgezet naar procescertificaten op basis van BRL 1328-00 en de BRL 1328-01.

Infosessie BRL 1328 en BRL 1330 - Groep.jpg

Voor bouwbedrijven biedt het behalen van certificering conform de nieuwe richtlijnen aanzienlijke voordelen. Het stelt hen in staat om hun expertise en kwaliteit in het aanbrengen van deze systemen te onderstrepen, wat het vertrouwen van opdrachtgevers versterkt. Bovendien draagt het bij aan een vlotte beoordeling door kwaliteitsborgers, een cruciale stap in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Kijk voor meer informatie over (her)certificering conform de BRL 1328-00/01 en de BRL 1330-3 op de productpagina BRL 1328 en BRL 1330-3 In-situ aanbrengen buitengevelisolatiesystemen met gepleisterde buitenafwerking en minerale of niet-minerale strips. 

Infosessie BRL 1328 en BRL 1330 - Presentator.jpg