15 april 2024

Kiwa reikt eerste keurmerken elektronische e-bikebeveiliging uit

Kiwa lanceerde eind vorig jaar het nieuwe keurmerk ‘Elektronische beveiligingssystemen voor tweewielers’. Met dit keurmerk wil Kiwa het stijgende aantal diefstallen van e-bikes en andere tweewielers een halt toeroepen. Op maandag 15 april 2024 werden de eerste keurmerken uitgereikt aan leveranciers van goedgekeurde track & tracesystemen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Nieuwegein ontvingen Tracefy, AXA-iN, Loqater en BikeSecure het certificaat uit handen van Henk van Vliet, certification manager bij Kiwa.

Het keurmerk 'Elektronische Beveiligingssystemen voor Tweewielers' werd ontwikkeld met als doel het aantal e-bikediefstallen te verminderen en een nieuwe standaard neer te zetten voor de beveiliging van elektrische fietsen in Nederland. Het keurmerk is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen fabrikanten, verzekeraars, alarmcentrales en opsporingsdiensten. Het stelt strenge eisen aan de gecertificeerde systemen. Zo moeten de systemen zowel long- als shortrange-technologieën bevatten die het mogelijk maken om een gestolen tweewieler binnen 48 uur terug te vinden.

Database goedgekeurde systemen

Sinds 15 december 2023 konden leveranciers zich aanmelden om het keuringstraject te starten. Systemen die vóór 15 februari 2024 werden aangeboden en goedgekeurd, ontvingen op 15 april 2024 het felbegeerde keurmerk. Het ging daarbij om de systemen Solo en Pro van Tracefy, Smartguard van AXA-iN, Peilzender van Loqater en Model B001 van BikeSecure. De gecertificeerde systemen worden samen met de fietsen waarop ze zijn gemonteerd geregistreerd in de database van Kiwa. Deze kan door verzekeraars worden geraadpleegd om te controleren of de bij hen verzekerde fietsen beschikken over een geldig certificaat en dus over een goedgekeurd track & tracesysteem.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het keurmerk 'Elektronische Beveiligingssystemen voor Tweewielers' op onze website. U kunt ook contact met ons opnemen via info.scm@kiwa.com of +31 (0)88 998 30 75.

Certificaatuitreiking keurmerken elektronische e-bikebeveiliging.jpg

Foto, van links naar rechts: Jeroen van Kester en Niels Penning (Tracefy), Henk van Vliet en Willem Verheul (Kiwa), Fabian de Buck (Conneqtech), Laura Meuwese (Betronic) Martijn van Bree (ICE Protect BV) Gerben van der Kamp (Allsetra) en Jan Aarninkhof (Loqater).