20 juni 2022

Kiwa’s Label Veilig Sportklimaat krijgt vervolg tijdens ronde-tafel-sessie

In september vorig jaar overhandigde Kiwa aan de PSV Academy het Label Veilig Sportklimaat, een instrument voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag binnen de club. Toen was al duidelijk dat deze, samen met PSV, ontwikkelde norm breder ingezet kan en móet worden. De eerste stappen daarvoor werden vorige week gezet, tijdens de door Kiwa geïnitieerde ronde-tafel-sessie Veilig Sociaal Klimaat met Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

Maatschappelijke meerwaarde bieden vanuit verschillende belanghebbenden en zo de krachten bundelen voor een structurele aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Dat is het doel van de sessie Veilig Sociaal Klimaat die op 9 juni 2022 plaatsvond bij het ministerie van OCW in Den Haag. De bijeenkomst werd, behalve door regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer, bijgewoond door vertegenwoordigers van NOC*NSF, KNVB, KNRB, PSV, de gemeenten Amsterdam en Tilburg en stichting De Stilte Verbroken. Namens Kiwa waren projectleider Denise IJsselstijn en schemamanager/gespreksleider Anne van Diemen aanwezig.

Vanzelfsprekendheid

Tijdens de sessie gingen de deelnemers vanuit hun eigen achtergronden en disciplines gezamenlijk op zoek naar manieren om grensoverschrijdend gedrag, zowel in de sport als daarbuiten, structureel aan te pakken. Hierbij werden de huidige initiatieven besproken, knelpunten op dit gebied benoemd en werd er samen gezocht naar manieren om dit onderwerp een vaste plek op de agenda te geven. Dit alles om bewustwording te creëren, vast te houden en voor elkaar krijgen dat aandacht voor grensoverschrijdend gedrag niet langer vrijblijvend is, maar een vanzelfsprekendheid wordt.

Meer info

Kijk voor meer informatie over het Label Veilig Sportklimaat op de productpagina of lees het nieuwsbericht ‘PSV Academy ontvangt Label Veilig Sportklimaat’.