5 september 2019

Nieuwe opleiding Energietransitie en Duurzame Energie van start!

Deze nieuwe vakopleiding van Kiwa Training stoomt beleidsmakers, technici en andere professionals klaar voor nieuwe uitdagingen in de energiesector. In het onderwijsaanbod wordt voor het eerst een opleiding op hbo-niveau over de energietransitie gecombineerd met een opleiding over duurzame en conventionele energiedragers en kunnen deelnemers zich specialiseren in gas of elektriciteit.

Hoe kan het toekomstige energienetwerk worden ingericht met een goede mix van nieuwe energiebronnen als waterstof, groen gas, warmtepompen en opgewekte zonne- en windenergie en hoe moet deze infrastructuur worden voorbereid op elektrische auto’s? Wat komt daarbij kijken in technisch opzicht en welke veiligheidsrisico’s brengt dit met zich mee? Het is een greep uit de thema’s die aan bod komen tijdens Kiwa’s nieuwe opleiding. De opleiding is ontwikkeld voor assetmanagers, technici, uitvoerders en beleidsmakers die actief zijn in de energiesector en hun kennis op het gebied van elektriciteit-, warmte- en gastechniek en de distributietechniek naar een hoger niveau willen tillen. Tijdens de opleiding, die bestaat uit bijeenkomsten, online leren en zelfstudie, leren zij alles over de energievoorziening van nu, de energietransitie en toekomstige ontwikkelingen.

Grote behoefte aan specifieke vakopleidingen
‘Deze nieuwe opleiding van Kiwa heeft een belangrijke betekenis voor de regio Apeldoorn’, aldus wethouder Joon. ‘Zo is het zowel voor onze stad als onze regio erg belangrijk dat we mensen klaarstomen voor beroepen die onderdeel zijn van de overgangsfase waarin we ons nu bevinden. Hierbij kan het gaan om nieuwe technologie, maar zeker ook om de energietransitie. Er is een grote behoefte aan vakopleidingen die zijn gericht op zulke ontwikkelingen, zodat we toekomstige arbeidskrachten vertrouwd kunnen maken met nieuwe vraagstukken. Daarom is het erg goed dat specifieke vakopleidingen worden aangeboden. Dit stelt ons in staat om de aansluiting met de arbeidsmarkt te maken: door de juiste mensen op te leiden in specialisaties die nodig zijn om de energietransitie daadwerkelijk invulling te geven. Zo vertegenwoordigt de energietransitie ook een economisch belang voor onze regio.’

Waardevolle aanvulling
‘Kiwa heeft veel kennis in huis over alle aspecten van het waterstofsysteem: van productie en transport tot opslag en distributie’, vervolgt unit manager Sjoerd Delnooz van Kiwa. ‘We hebben we veel experts op gas- en materiaalgebied en Kiwa is een autoriteit op het gebied van alles wat met aardgas en andere gassen, zoals waterstof, te maken heeft. Verder begeleidde Kiwa in de vorige eeuw de overgang van stadsgas naar aardgas. Een energietransitie die ook veel impact heeft gehad. We zijn dan ook een belangrijke kennispartner op het gebied van gas- en elektriciteitsdistributie en delen onze kennis al jarenlang als aanbieder van technische opleidingen. De opleiding Energietransitie en Duurzame Energie is hierop een waardevolle aanvulling.’

Stevig fundament
Kiwa’s nieuwe opleiding start in september, duurt tot en met juni en bestaat uit een introductie en een specialiserende opleiding waarin deelnemers zich kunnen specialiseren in hun eigen vakgebied. De Introductie Energietransitie en Duurzame Energie staat in het teken van de energietransitie en nieuwe ontwikkelingen in de energiesector. Dit deel van de opleiding biedt hiermee een stevig fundament voor de specialiserende opleidingen, maar kan ook zelfstandig worden gevolgd. De Introductie Energietransitie en Duurzame Energie loopt in de eerste drie maanden van de opleiding en wordt afgesloten met een casus.

Opleiding gas- en elektrotechniek
Na de introductie kunnen deelnemers zich specialiseren in hun eigen vakgebied. In de Opleiding Energietransitie: Gastechniek en de Opleiding Energietransitie: Electrotechniek worden de technische aspecten belicht van de energietransitie in relatie tot energie-infrastructuren en energiedistributie. De opleidingen zijn zo ingericht dat alle onderdelen van de distributietechniek aan de orde komen: van het ontwerp en de aanleg tot het beheer en onderhoud van een netwerk. Beide opleidingen worden afgesloten met examens en kunnen ook zelfstandig worden gevolgd, als volwaardige gas- en elektriciteitsopleidingen op hbo-niveau.

Aanmelding en meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de opleiding Energietransitie en Duurzame Energie. U kunt ook contact opnemen met Fulco Holtrup: fulco.holtrup@kiwa.nl of training@kiwa.nl.