17 februari 2020

Positieve reacties op nieuwe Kwaliteitscyclus Logopedie

De Kwaliteitscyclus Logopedie ging begin dit jaar van start met een geslaagde visitatie door Kiwa bij Logopediepraktijk Jordaan in Amsterdam. De Kwaliteitscyclus, ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in samenwerking met Kiwa en HCA, is het vervolgtraject na het behalen van de Kwaliteitstoets Logopedie. Hiermee kunnen logopedisten werken aan continue verbetering en optimalisering van hun praktijk.

Volgens de nieuwe kwaliteitscyclus krijgen praktijken met een geldig auditcertificaat in het eerste jaar van de kwaliteitscyclus een visitatie. ‘We hebben daarbij veel belangrijke zaken besproken en verschillende doelen geformuleerd, onder meer op het gebied van dossiervorming’, vertellen Barbara Laboyrie en Claudia van Daelen van Logopediepraktijk Jordaan. ‘Tijdens de audit konden we het probleem van de toegenomen administratieve lasten niet oplossen, maar we hebben wél gekeken welke keuzes we kunnen maken om dit te verminderen. Momenteel hebben we zeker genoeg input om komend jaar naar een meer efficiënte bedrijfsvoering te werken, met minder tijdslasten waardoor meer plezier en meer tijd voor inhoudelijke verdieping zal ontstaan.’

Volgens Laboyrie en Van Daelen sluit de visitatie goed aan op de manier van werken van Logopediepraktijk Jordaan. ‘De externe input geeft ons extra handvatten om bij te sturen in verschillende processen, met als doel een gezondere praktijkvoering voor ons als logopedisten. Onze praktijk behandelt veel patiënten met een taalontwikkelingsstoornis. Bij deze behandelingen zijn overleg en verslaglegging erg belangrijk. Vaak doen we dat nu onbetaald, in onze vrije tijd. Het belang van de patiënt moet in evenwicht zijn met de betaling en investering van vrije tijd van de logopedist. Deze audit heeft ons geholpen om beter grenzen te stellen. De audit was een goede en professionele uitwisseling van informatie en ideeën. Voor ons zeker van toegevoegde waarde!’

De praktijk heeft een certificaat ontvangen met een geldigheidsduur van drie jaar. In het tweede en derde jaar van de kwaliteitscyclus vinden kwaliteitsgesprekken plaats, om de ontwikkeling van de door de praktijk gestelde doelen te monitoren. Klik hier voor meer informatie over de Kwaliteitscyclus Logopedie op de website van de NVLF. Voor meer informatie over certificering volgens de Kwaliteitscyclus Logopedie kunt u contact opnemen met Leonie de Groot van Kiwa Human & Care (leonie.de.groot@kiwa.com of +31 88 998 4908).