11 november 2022

Publicatie: Technical considerations when testing hydrogen valves with air

Duurzaam geproduceerd waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Als waterstofgas via het bestaande gasnetwerk wordt getransporteerd, moet het veiligheidsniveau minimaal hetzelfde zijn als bij het transport van aardgas. Dit betekent dat belangrijke vragen beantwoord moeten worden, bijvoorbeeld als het gaat om de lekdichtheid van leidingen en componenten die worden gebruikt met waterstofgas.

In een nieuwe publicatie beschrijft Kiwa's materiaalexpert Ernst van der Stok technische overwegingen die verklaren waarom lucht veilig kan worden gebruikt voor het testen van de lekdichtheid van mechanische fittingen en afsluiters die worden gebruikt voor het transport van waterstofgas (16 bar(g)), zonder de kwaliteit van de testen aan te tasten. Dit is belangrijk met het oog op de productnormen ISO 4437-4 (en zijn Europese tegenhanger EN 1555-4) en ISO 17885, die bekende documenten zijn ter bevestiging van de functionele eisen (zoals lekdichtheid) van afsluiters voor respectievelijk PE-buisleidingsystemen en mechanische fittingen.

Download de publicatie (Engels)

Het is de missie van Kiwa om vertrouwen te scheppen in onder andere testmethoden en producten. Door het delen van onze expertise en kennis in deze publicatie dragen wij graag bij aan de ontwikkeling van veilige en hoogwaardige normen.