7 juni 2022

Toekomstige energievoorziening Nederland wordt mix elektriciteit en gassen

Het kabinet heeft in 2018 besloten om uiterlijk 2050 een fossielvrije energievoorziening te hebben gerealiseerd. Daarom, en vanwege de problemen rond de gaswinning in Groningen, moest Nederland zo snel mogelijk van het gas af. Wat is de huidige stand van zaken van dat besluit? Is de rol van gas in de energiemix volledig uitgespeeld? Kiwa deed onderzoek en publiceerde de resultaten in het rapport “How the Dutch all-electric ambition was caught up by reality”.

Kiwa constateert in het rapport dat elektriciteit alleen geen haalbare stap is en beschrijft in detail hoe de Nederlandse all-electric plannen worden ingehaald door de realiteit. Sinds 2018 groeit in Nederland de productie van groene stroom, worden steeds meer woningen elektrisch verwarmd, neemt de vraag naar elektriciteit in de industrie toe en verschijnen er steeds meer elektrische auto's op de weg. Het Nederlandse elektriciteitsnet is echter niet geschikt om de (de)centrale productie van groene stroom aan te kunnen, wat nu al leidt tot forse overbelasting. Bovendien ontbreken de benodigde materialen en is er een enorm tekort aan technisch geschoold personeel.

In het rapport “How the Dutch all-electric ambition was caught up by reality” brengt Kiwa de huidige situatie in kaart op basis van tal van openbare bronnen, waaronder Kamerbrieven, wetgeving, gerelateerde persberichten en interviews met experts. ‘We hebben de huidige situatie in Nederland beschreven, zoals die met name in het buitenland onbekend is’, zegt Sjoerd Delnooz van Kiwa Technology. ‘In Nederland wordt een mix van groen gas, biogas, stadsverwarming, groene stroom en waterstof de energie van de toekomst. Dit kan ook in andere Europese landen, in een ander tempo, gebeuren. Daarom kan deze reconstructie relevant zijn voor landen die momenteel bezig zijn met het definiëren of reconstrueren van hun energiestrategie om de energietransitie te realiseren.'

Kiwa en de energietransitie

Bij Kiwa werken we vandaag aan de energievraagstukken van morgen. Samen met overheden, netbeheerders, lokale energiecoöperaties, onderwijsinstellingen en andere partijen in de energiesector werkt Kiwa aan duurzame oplossingen voor onze toekomstige energievoorziening.

Lees meer