14 oktober 2021

Verplichte CO-certificering uitgesteld naar 1 januari 2023

Vertraagd: invoering CO-certificering gasverbrandingsinstallaties

Demissionair minister Ollongren heeft de invoering van de verplichte CO-certificering gasverbrandingsinstallaties negen maanden uitgesteld: van 1 april 2022 naar 1 januari 2023. De minister deelde dit besluit op woensdag 13 oktober mee in een brief aan de Tweede Kamer. Reden voor het uitstel is de vertraging die is opgetreden bij het vaststellen van de beoordelingsrichtlijnen voor certificering.

Met het wettelijk stelsel ‘Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’ wil de Nederlandse overheid koolmonoxidevergiftigingen in gebouwen voorkomen. In het stelsel, dat op 1 oktober 2020 in werking trad, is samen met de installatiebranche bepaald dat bedrijven die bepaalde werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties hiervoor gecertificeerd moeten zijn. Ook zouden Kiwa en andere certificerende instellingen vanaf die datum door de Raad voor Accreditatie gecertificeerd moeten zijn voor de certificatieschema’s.

Dat de invoeringsdatum van de verplichte CO-certificering is uitgesteld, komt doordat de definitieve vaststelling van deze certificatieschema’s vertraging heeft opgelopen. In het kader van de certificering zijn er door InstallQ, NHK en Kiwa drie verschillende certificatieschema’s opgesteld. Ondanks herhaalde revisies voldoen deze schema’s volgens de minister echter nog niet aan de regelgeving, met name waar het gaat om procedurele zaken. Naar verwachting worden de certificatieschema’s in de komende maanden definitief vastgesteld.

Meer informatie

U kunt de kamerbrief van demissionair minister Ollongren over het uitstel van de verplichte certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties hier downloaden.

RV CV 08_900x600.jpg