12 november 2020

Webinar Kwaliteitsborging van industriële woningbouw (prefab)

Per 1 januari 2022 zal de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) worden ingevoerd. In deze wet wordt het verplicht dat een onafhankelijke kwaliteitsborger verifieert dat het bouwplan en het gerealiseerde bouwwerk voldoen aan het bouwbesluit. Hiermee verandert het toezicht op de bouwregelgeving. Bij oplevering zal de kwaliteitsborger een verklaring afgeven of het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Zonder deze verklaring zal de gemeente geen toestemming geven het bouwwerk in gebruik te nemen.

Certificaatregeling

Als voorbereiding op deze nieuwe wet zijn Kiwa, BouwQ en PlanGarant een samenwerking aangegaan om een certificatieregeling te ontwikkelen voor industriële woningbouw (ook wel conceptuele of prefab bouw genoemd). Het doel van deze regeling is om formeel en onafhankelijk vast te stellen dat het bouwbedrijf zijn werkprocessen dusdanig en aantoonbaar beheerst dat het gerealiseerde bouwonderdeel of bouwwerk altijd aan het bouwbesluit voldoet.

Voordelen certificatieregeling

Voor het verkrijgen van een certificaat dient een bouwbedrijf aan te tonen dat het de kwaliteit van zijn processen en producten dusdanig beheerst dat het gerealiseerde bouwonderdeel of bouwwerk altijd aan het bouwbesluit voldoet. Deze focus op procesbeheersing zorgt ervoor dat bouwfouten en kostbare herstelmaatregelen voorkomen worden. Omdat de werkprocessen gecertificeerd zijn, hoeft een kwaliteitsborger alleen te toetsen op eventuele project-specifieke risico’s. Dit resulteert in aanzienlijke reducties in doorlooptijd en kosten voor de bouwer en de vergunningsaanvrager.